Giải quyết tranh chấp số DS112

07/01/2015 12:00 - 3509 lượt xem

Peru – Điều tra áp thuế đối kháng đối với xe buýt nhập khẩu từ Braxin

Tiêu đề:

 
Nguyên đơn: Braxin
Bị đơn: Peru
Bên thứ 3  
Yêu cầu tham vấn ngày: 23 tháng 12 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm và Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Braxin khởi kiện.

Ngày 23 tháng 12 năm 1997, Braxin yêu cầu tham vấn với Peru về việc điều tra áp thuế đối kháng do Peru thực hiện đối với xe buýt nhập khẩu từ Braxin. Braxin cho rằng các thủ tục mà Cơ quan có thẩm quyền Peru sử dụng trong khởi xướng điều tra không phù hợp với điều khoản 11 và 13.1 của Hiệp định trợ cấp.

Quảng cáo sản phẩm