Giải quyết tranh chấp số DS138

07/01/2015 12:00 - 3536 lượt xem

Cộng đồng Châu Âu kiện Hoa kỳ

Vụ Áp đặt thuế đối kháng lên thép thành phẩm  cuộn nóng các bon, chì,  bítmút xuất xứ từ Anh.

 

Tiêu đề:

Mỹ – Chì và bít mút II

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu (EC)

Bị đơn:

Mỹ

Bên thứ 3

Braxin, Mexico

Yêu cầu tham vấn ngày:

12 tháng 06 năm 1998

Báo cáo của Ban hội thẩm ban hành ngày

23 tháng 12 năm 1999

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm ban hành ngày

10 tháng 05 năm 2000

 Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm

Do EC khởi kiện

Ngày 30 tháng 06 năm 1998, EC yêu cầu tham vấn với Mỹ về việc áp đặt thuế đối kháng lên mặt hàng thép thành phẩm cuộn nóng các bon, chì, bítmút xuất xứ từ Anh. EC khẳng định rằng Mỹ áp thuế đối kháng 1.69% lên Công ty thép UES trong giai đoạn rà soát từ 01 tháng 01 năm 1994 đến 31 tháng 12 năm 1994 và 2.4% trong giai đoạn rà soát từ 01 tháng 01 năm 1995 đến 20 tháng 03 năm 1995 trên cơ sở buộc tội Tập đoàn Thép Anh Quốc (BSC) đã được trợ cấp. EC cũng buộc tội Mỹ áp đặt thuế đối kháng lên các sản phẩm của Tổng công ty thép Anh Quốc (BSplc)/Công ty TNHH thép kỹ thuật (BSES) trong giai đoạn rà soát từ 01 tháng 01 năm 1996 đến 31 tháng 12 năm 1996 trên cơ sở buộc tội BSC được trợ cấp trước khi thực hiện tư nhân hóa năm 1988. EC buộc tội việc áp đặt này vi phạm Điều  1.1(b), 10, 14 và 19.4 của Hiệp định trợ cấp.

Ngày 14 tháng 01 năm 1999, EC yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 01 tháng 02 năm 1999, Cơ quan giải quyết tranh chấp trong WTO (DSB) trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Theo yêu cầu lần thứ 2 của EC, DSB thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 1999. Braxin và Mêhicô tham gia với vai trò là các bên thứ ba. Ngày 16 tháng 03 năm 1999 xác định cơ cấu Ban. Ban Hội thẩm ban hành báo cáo tới các thành viên ngày 23/12/1999. Theo báo cáo của Ban Hội thẩm, bằng việc áp thuế đối kháng lên thép chì  do UES và BSES sản xuất năm 1994, 1995 và 1996, Mỹ đã vi phạm Điều 10 của Hiệp định trợ cấp. Để đưa ra kết luận, Ban Hội thẩm nhấn mạnh ước tính lợi ích từ hợp nhất, đóng góp tài chính bất thường thậm chí sau những thay đổi về sở hữu bị bác bỏ trong trường hợp xung quanh những thay đổi về sở hữu dẫn tới thành lập UES và BSplc/BSES bởi những thay đổi sở hữu xuất phát từ thanh toán, ước tính giá trị tài sản … do các định chế từ BSC mua lại. Theo báo cáo, Mỹ nên thẩm tra lại xem liệu sản xuất thép chì của UES và BSplc/BSES có được trợ cấp hay không.

Ngày 27 tháng 01 năm 2000, Mỹ thông báo yêu cầu Cơ quan Phúc thẩm diễn giải các vấn đề luật pháp và cách hiểu về luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được ban hành tới các thành viên ngày 10 tháng 05 năm 2000. Cơ quan Phúc thẩm tán thành tất cả các kết luận trong báo cáo của Ban Hội thẩm trừ một lập luận Cơ quan Phúc thẩm sửa đổi.

Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm ngày 07 tháng 06 năm 2000.

Tình hình thực thi các báo cáo đã thông qua

Tại cuộc họp ngày 05 tháng 07 năm 2000 của DSB, Mỹ phát biểu rằng nước này sẽ thực hiện các khuyến nghị và nguyên tắc của DSB trong vụ kiện thuế đối kháng áp đặt lên thép thành phẩm cuộn nóng các bon, chì, bítmút xuất xứ từ Anh. Tiếp theo vụ kiện này, EC khởi kiện Mỹ thêm một điểm nữa do Mỹ áp dụng thuế đối kháng trên cơ sở phương pháp luận “thay đổi chủ sở hữu”. Thông tin tiếp theo xem WT/DS212
Quảng cáo sản phẩm