Giải quyết tranh chấp số DS123

12/06/2014 12:00 - 2418 lượt xem

Argentina – Các biện pháp tự vệ đối với hàng giầy da nhập khẩu từ Indonexia

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Indonexia

Bị đơn:

Achentina

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

22 tháng 04 năm 1998


Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Indonexia khởi kiện

Ngày 23 tháng 04 năm 1998, Indonexia yêu cầu tham vấn với Achentina về các biện pháp tự vệ tạm thời và chính thức của Achentina trong vụ kiện số WT/DS121. Ngày 15 tháng 04 năm 1999, Indonexia yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 05 năm 1999, Indonexia thông báo tới Cơ quan Giải quyết tranh chấp rằng sẽ không tiếp tục yêu cầu tham vấn trong cuộc họp tiếp theo của Cơ quan Giải quyết tranh chấp, tuy nhiên nước nay vẫn có quyền yêu cầu tham vấn lại khi cần thiết.
Quảng cáo sản phẩm