Một số vụ kiện chống bán phá giá tại EU-Trung Quốc

01/11/2013 12:00 - 2851 lượt xem

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư GIDE LOYRETTE NOUEL, xin trân trọng giới thiệu cuốn “Một số vụ kiện chống bán phá giá tại EU-Trung Quốc” – cuốn sách đầu tiên trong Tập sách Nghiên cứu vụ việc về chống bán phá giá và các rào cản thương mại trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về các rào cản thương mại quốc tế của VCCI.
Tải tài liệu
2019021310252284mot-so-vu-kien-chongbanphagia-tai-eu-va-tqpdf
Quảng cáo sản phẩm