Nỗi lo bảo hộ chống bán phá giá của các nhà xuất khẩu: Minh chứng từ các công ty của Pháp

05/01/2014 12:00 - 2147 lượt xem

Tác giả: Jozef KoningsHylke Vandenbussche

Tóm lược

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm đánh giá tác động của các biện pháp chống bán phá giá tới tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp được bảo hộ. Trong khi bảo hộ chống bán phá giá giúp tăng hơn 5% doanh số bán hàng nội địa cho các doanh nghiệp truyền thống không tham gia xuất khẩu, thì biện pháp này lại tác động tiêu cực tới tình hình xuất khẩu các sản phẩm tương tự của doanh nghiệp cùng cấp. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp được bảo hộ giảm khoảng gần 8% so với nhóm các công ty liên quan không nhận được bảo hộ. Sự sụt giảm lượng xuất khẩu hơn gấp đôi đối với các công ty toàn cầu, ví dụ như các công ty có chi nhánh nước ngoài. Nếu xét ở cấp độ sản phẩm, lượng xuất khẩu ngoài EU của hàng hóa được bảo hộ bởi thuế chống bán phá giá giảm 36% trong khi hàng xuất khẩu vào các quốc gia mục tiêu giảm mạnh tới 66% với cùng một biện pháp bảo hộ. Sự bảo hộ cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhà xuất khẩu nhưng với quy mô hẹp hơn. Các nhà xuất khẩu non trẻ phải đối mặt với nguy cơ phải tạm ngừng xuất khẩu trong quá trình thực thi biện pháp bảo hộ so với các doanh nghiệp không được bảo hộ. Cuối cùng, tác giả kết luận rằng năng suất của các nhà xuất khẩu giảm trong khi của các doanh nghiệp không xuất khẩu lại tăng lên trong thời gian áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Tác giả đưa ra một loạt những giải thích xác thực cho kết luận đó từ rất nhiều nguồn tài liệu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, bài viết cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của kết luận trong xây dựng các chính sách.

Quảng cáo sản phẩm