Pháp luật Thương mại: Giới thiệu về một số Hiệp định quốc tế và Luật pháp Hoa Kỳ

20/10/2013 12:00 - 2371 lượt xem

Tác giả: Emily C. Barbour

      Luật sư lập pháp

Tóm tắt

Các quy định thương mại Hoa Kỳ xuất phát từ các hiệp định thương mại quốc tế, bao gồm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), các hiệp định khác của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), và các hiệp định đa phương và khu vực bổ sung cũng như pháp luật trong nước nhằm thực thi những hiệp định này hoặc thực hiện các mục tiêu của chính sách thương mại Hoa Kỳ. Báo cáo đưa ra cái nhìn tổng quát về các nguồn trích dẫn của các điều kiện thương mại Hoa Kỳ, tập trung vào một số hiệp định, quy định nhất định, và các đạo luật liên quan nhiều nhất tới các chính sách và lợi ích thương mại của Hoa Kỳ.

Trong lịch sử, các bên trong hiệp định thương mại quốc tế bị bắt buộc phải cắt giảm hai loại rào cản thương mại là: hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Trong khi hàng rào đầu tiên có thể cản trở khả năng hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh trên thị trường nhập khẩu bằng cách áp thêm chi phí bổ sung vào quá trình thâm nhập của hàng hóa vào thị trường đó, thì hàng rào thứ hai có khả năng ngăn cản việc nhập khẩu từ việc thâm nhập vào thị trường đó cùng lúc, bằng cách, ví dụ, ngăn cấm một số lượng lớn hàng hóa nhập khẩu có thể gia nhập thị trường hoặc áp các lệnh cấm nghiêm ngặt về yêu cầu đóng gói và dán nhãn. Bởi vậy, cơ bản nhất, các hiệp định thương mại quốc tế quy định các bên tham gia phải chuyển ít nhất một vài hàng rào phi thuế quan của họ thành thuế quan, đưa ra mức tỷ lệ thuế trần cho các sản phẩm cụ thể, và tăng dần mức độ cắt giảm theo thời gian. Thêm vào đó, các hiệp định thương mại quốc tế đã ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó tới mục tiêu của các chính sách thương mại, cái mà ngày càng hoạt động như các hành động thương mại không công bằng và thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp tỉ mỉ và chi tiết. Như được miêu tả trong báo cáo này, hiệp định thương mại quốc tế phổ biến hiện nay quy định việc sử dụng các hàng rào thương mại và biện pháp thuế quan, cho phép các bên tham gia sử dụng các biện pháp thương mại có sử phân biệt đối xử để khắc phục các hành động thương mại không công bằng nhất định, và thiết lập một cơ quan giải quyết tranh chấp.

Cùng lúc đó, pháp luật thương mại nội địa có thể hiểu rộng ra như là luật pháp (1) cho phép các biện pháp khắc phục thương mại, bao gồm biện pháp khắc phục vi phạm các hiệp định thương mại, thuế đối kháng cho các hàng hóa nhập khẩu được trợ cấp, và thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu bán tại mức giá thấp hơn giá trị thông thường của chúng, (2) xác định tỷ lệ thuế quan nội điạ và có các đối xử thuế quan ưu đãi hay miễn thuế đặc biệt với một số hàng hóa nhất định, và (3) cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mậu dịch để bảo vệ an ninh quốc gia hay đạt được các mục tiêu chính sách khác. Thêm vào đó, nhằm miêu tả những luật thương mại nội địa đó, báo cáo tóm tắt các quyền Hiến pháp của Quốc hội và Cơ quan điều hành chính sách thương mại quốc tế. Cuối cùng, báo cáo chỉ ra rằng rất nhiều cơ quan liên bang và ban ngành chịu trách nhiệm giám sát sự phát triển của các hiệp định thương mại mới và sự giám sát và thực thi luật thương mại liên bang. Các cơ quan liên bang và ban ngành được thảo luận là Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), Cục thương mại quốc tế (ITA) và Cục hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) và Tòa án Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (CIT)

Báo cáo này không phải là một bài nhận xét chuyên sâu về luật thương mại, mà đưa ra cái nhìn tổng quát ban đầu về các khuôn khổ pháp lý quản lý các biện pháp liên quan tới thương mại. Các hiệp định và điều luật được lựa chọn để thảo luận ở đây đều có liên quan mật thiết tới các lợi ích thương mại của Hoa Kỳ, nhưng cũng có các quy định của thương mại Hoa Kỳ vượt ra ngoài những xem xét trong báo cáo này.

Quảng cáo sản phẩm