Phiên điều trần (Hearings)

24/09/2008 12:00 - 67337 lượt xem

Phiên điều trần là buổi đối chất do cơ quan điều tra tiến hành trên cơ sở yêu cầu của các bên liên quan trong đó các bên liên quan được trình bày trực tiếp lập luận của mình, nghe đối phương trình bày lập luận và được trả lời các lập luận của đối phương.
Quảng cáo sản phẩm