Thép hình chữ H - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD03)

06/10/2016 12:00 - 9929 lượt xem

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) (mã số vụ việc AD03).


I. Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 05 tháng 10 năm 2016

2. Mặt hàng bị điều tra: Thép hình chữ H có cấu trúc một thân bụng thẳng ở giữa cùng với hai cánh nằm ngang ở trên và dưới, còn được biết đến như là “dầm thép H”, “dầm thép W” hoặc thép dầm cánh rộng; được phân loại theo mã HS/AHTN 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90.

3. Giai đoạn điều tra: 
  • Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá (POI): từ ngày 01/4/2015 đến 31/3/2016.
  • Giai đoạn điều tra thiệt hại của ngành sản xuất trong nước: POI: từ ngày 01/4/2015 đến 31/3/2016; POI-1: từ ngày 01/4/2014 đến 31/3/2015 và POI-2: từ ngày 01/4/2013 đến 31/3/2014.
4. Nguyên đơn: Công ty TNHH Posco SS Vina.

5. Áp dụng thuế CBPG chính thức:

Thời gian áp dụng: 5 năm kể từ ngày 05/09/2017
Tên công ty sản xuất Tên công ty thương mại Thuế CBPG tạm thời Thuế CBPG chính thức
1. Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.
2. Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.
1. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
2. Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd
3. China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd.
4. Hangzhou CIEC International Co., Ltd.
5. Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.
6. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited
7. Rich Fortune Int'l Industrial Limited

8. China Oriental Singapore Pte Ltd.
9. China Oriental Group Company Limited
29.40% 22,09%
1. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.
2. Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd.
1. Bright Ruby Resources PTE Limited 21.18% 20,48%
Các công ty sản xuất/xuất khẩu khác của Trung Quốc   36.33% 29,17


II. Hồ sơ vụ kiện
 
05/10/2016 Khởi xướng điều tra
22/12/2016 Gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ
21/03/2017 Báo cáo điều tra sơ bộ áp dụng biện pháp CBPG tạm thời
02/08/2017 Chấm dứt áp dụng biện pháp CBPG tạm thời
21/08/2017 Áp dụng biện pháp CBPG chính thức (3283/QĐ-BCT) 
24/08/2017 Đính chính Quyết định áp dụng thuế CBPG (3299/QĐ-BCT)
09/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Quyết định áp thuế (537/QĐ-BCT) 
27/12/2019 Ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất (3860/QĐ-BCT)
31/10/2020 Ban hành Quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất (2716/QĐ-BCT)
Thông tin liên quan:

Điều tra chống bán phá giá thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc
Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu
Bộ Công Thương ban hành Quyết định đính chính một số nội dung của Quyết định áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H
Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã số vụ việc AR01.AD03)
 
Tải tài liệu
1. Quyết định khởi xướng điều tra
2. Quyết định áp thuế CBPG sơ bộ
2.1. Phụ lục 1 - Thông báo đính kèm
2.2. Phụ lục 2 - Báo cáo điều tra sơ bộ
3. Quyết định áp thuế CBPG chính thức và Thông báo QĐ 3283/QĐ-BCT
4. Quyết định 537 sửa đổi Quyết định áp thuế
5. Quyết định rà soát lần thứ nhất
Quảng cáo sản phẩm