Thi hành các phán quyết trong các vụ kiện thương mại quốc tế.

06/08/2008 12:00 - 3410 lượt xem

Tác giả: William J. Davey, Giáo sư trường đại học IllinoisGiới thiệuBài viết này phân tích kết quả từ các yêu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp WTO liên quan đến các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng – các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Bài viết tập trung vào những gì đã thực sự xảy ra trong các vụ kiện đã được báo cáo và xem xét lượng thời gian cần để thi hành và chất lượng của việc thi hành...Liệu các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng đã bị điều chỉnh nhiều không và việc thi hành có thực sự giải quyết được tranh chấp hay không? Ngoài một phân tích về các vu kiện trong các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, bài viết còn xem lại các kết quả của những yêu cầu tư vấn trong các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng đến ngày 31 tháng 12 năm 2004. Trong mỗi loại biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng, những phân tích của bài viết được chia nhỏ theo từng quốc qua với sự chú ý đặc biệt tới Mỹ, nước là nguyên đơn trong hầu hết các vụ kiện: 17 trong số 29 vụ, tương đương gần 60%. Bài viết phát hiện ra một điều là việc thi hành trong các biện pháp tự vệ được thực hiện rất đúng lúc và không có vấn đề gì xảy ra. Các biện pháp bị phát hiện có vi phạm các quy tắc đều đã bị loại bỏ một cách đơn giản mặc dù tại thời điểm đó các biện pháp này cũng đã hết hạn. Ngược lại, việc thi hành các phán quyết trong các vụ chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày càng có nhiều vấn đề..
Quảng cáo sản phẩm