Trung Quốc gia nhập WTO: Chống bán phá giá, Tự vệ và Giải quyết Tranh chấp

06/08/2008 12:00 - 3117 lượt xem

Tác giả: Chad P. BownBài viết đăng trên NBER số 13349, tháng 8 năm 2007Giới thiệuBài viết này đánh giá quá trình hội nhập của Trung Quốc vào hệ thống thương mại toàn cầu bằng cách xem xét lại các vấn đề kinh tế chính trị quốc tế liên quan đến thương mại gia tăng. Chúng tôi sử dụng rất nhiều bộ số liệu mới để xem xét những căng thẳng liên quan đến thương mại tăng nhanh của Trung Quốc và các cam kết về chính sách thương mại mà Trung Quốc và các đối tác thương mại của nước này đã ký kết như là một phần khi tham gia vào WTO năm 2001.Về xuất khẩu của Trung Quốc, chúng tôi cũng nghiên cứu những số liệu về việc các nước thành viên sử dụng các biện pháp chống bán phá giá cũng như các biện pháp phân biệt đối xử khác đối với các công ty Trung Quốc trước và sau khi nước này gia nhập WTO. Chúng tôi đi đến kết luận rằng việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Trung Quốc đã mang tính phân biệt đối xử hơn từ khi nước này trở thành thành viên của WTO vào năm 2001. Hơn nữa, các bằng chứng từ một phân tích về suy thoái loại bỏ giả thuyết cho rằng sự phân biệt đối xử trước khi gia nhập có liên quan đến mục tiêu của các nước khi đánh thuế cao lên các sản phẩm của Trung Quốc như là một chiến lược đàm phán gia nhập WTO. Chúng tôi cũng cung cấp những bằng chứng chứng tỏ các thành viên WTO cũng đang phân biệt đối xử đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc bằng cách sử dụng thay thế các công cụ chính sách hạn chế nhập khẩu mới. Tiếp theo, về nhập khẩu của Trung Quốc, chúng tôi nghiên cứu những số liệu về việc sử dụng các biện pháp chống bán phá giá của Trung Quốc theo lĩnh vực và theo nước (Trung Quốc giờ là thành viên sử dụng biện pháp chống bán phá giá nhiều thứ 5 trong WTO).. Cuối cùng chúng tôi cũng nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến vai trò ngày càng tăng của mình trong thương mại thế giới thông qua thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại chính thức của WTO.
Quảng cáo sản phẩm