Vụ việc tư vấn số 2 - Đề xuất sửa đổi Hiệp định về chống bán phá giá của WTO

02/04/2009 12:00 - 2169 lượt xem

Nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ về quan điểm của Việt Nam trong đàm phán sửa đổi Hiệp định về chống bán phá giá của WTO (Vòng đàm phá Doha) từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
Nội dung tư vấn:

Hội đồng TRC tiến hành nghiên cứu Hiệp định về chống bán phá giá của WTO từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và đưa ra đề xuất để Chính phủ có quan điểm phù hợp trong đàm phán sửa đổi Hiệp định này trong khuôn khổ WTO (Vòng đàm phán Doha).

Việc này xuất phát từ thực tế rằng rất nhiều bất lợi mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt trong các vụ kiện chống bán phá giá có nguyên nhân từ các quy định mang tính nguyên tắc trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO và do đó ở tầm của doanh nghiệp không thể làm gì để thay đổi tình hình; quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định này mà Chính phủ Việt Nam được tham gia kể từ khi là thành viên chính thức của WTO là một cơ hội để làm điều này.

Trên cơ sở phân tích sâu về những vướng mắc, khó khăn pháp lý mà doanh nghiệp Việt Nam đã gặp phải trong các vụ kiện thực tế từ trước đến nay (ví dụ nguyên tắc zeroing, vấn đề kiện chống lẩn tránh thuế…) hoặc các lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng (nguyên tắc tính thuế thấp hơn biên độ phá giá, yêu cầu xem xét lợi ích công cộng khi quyết định áp thuế, các thời hạn cho việc áp thuế, những điều kiện ưu tiên cho các nước đang phát triển…), Hội đồng đã đưa ra một bản kiến nghị liệt kê các quan điểm đàm phán mà Chính phủ nên có về từng vấn đề cụ thể, với những lập luận và bằng chứng cụ thể nhìn từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.

Đây được xem như bản kiến nghị chính thức về chính sách trong đàm phán cam kết quốc tế đối với Chính phủ nhân danh và vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu đầu tiên ở Việt Nam về vấn đề này. Bản kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan Chính phủ phụ trách đàm phán và đã được nhiều cán bộ đàm phán sử dụng trong quá trình làm việc liên quan.

Chi tiết nội dung tư vấn có trong tài liệu đính kèm dưới đây.
Nguồn: Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại
Quảng cáo sản phẩm