Ảnh hưởng của một số hiện tượng bảo hộ thương mại nổi bật trong thời gian gần đây và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

29/12/2017 12:00 - 792 lượt xem

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thành Long, Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước - Văn phòng BCĐLNKT

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Lời mở đầu

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với toàn cầu hóa đã diễn ra sôi động và mạnh mẽ trên khắp thế giới trong suốt thời gian qua. Việt Nam đã từng bước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2016-2017, thế giới cũng ghi nhận 03 hiện tượng bảo hộ thương mại nổi bật. Đó là việc Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen (Anh) đàm phán ra khỏi EU; Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định xuyên Thái Bình Dương và tình hình các nước tăng cường sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại. Đây chỉ là những hiện tượng cá biệt, chưa phải là một xu hướng. Để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế của Việt Nam, Chính phủ và doanh nghiệp cần phải có những chính sách và động thái thích hợp để tiếp tục hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế Thế giới.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Anh huong cua mot so hien tuong bao ho thuong mai noi bat trong thoi gian gan day
Quảng cáo sản phẩm