Australia

12/08/2008 12:00 - 2245 lượt xem

Australiakhông có một quy định pháp luật cụ thể nào về việc áp dụng các biện pháp tự vệ.Tuy nhiên, khi cần thiết, hạn ngạch nhập khẩu sẽ được áp dụng theo Đạo luậtthuế quan 1901 và tăng thuế quan theo Dự luật thuế quan.

Dướiđây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của Australia

 

Cơ quan có thẩm quyền

- Bộ Tài chính (Treasurer) có quyền khởi xướng điều tra

- Ủy ban Năng suất (Productivity Commission) là cơ quan điều tra

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Sản phẩm có xuất xứ từ New Zealand theo Hiệp định thương mại về quan hệ kinh tế chặt chẽ AustraliaNew Zealand được miễn áp dụng biện pháp tự vệ.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện được thông báo cho mỗi bang/khu vực thông qua một tờ báo phát hành tại ban/khu vực đó để các bên liên quan và công chúng có thể tiếp cận được.

Tải văn bản pháp luật tại đây:

Tải tài liệu
Australia
Quảng cáo sản phẩm