Thổ Nhĩ Kỳ

18/08/2008 12:00 - 3007 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

Tiểu ban thư ký Ngoại thương

-          đề xuất, áp dụng và giám sát các biện pháp tự vệ;

-           gia hạn thời kỳ điều tra nếu cần thiết

Ban đánh giá các biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu (gọi tắt là Ban đánh giá):

-          Quyết định có khởi xướng điều tra hay không;

-          Quyết định tiếp tục hay chấm dứt điều tra khi Bị đơn rút đơn kiện trong quá trình điều tra

-          Quyết định có áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức hay không

 

 

Các thời hạn điều tra

-         Thời hạn gửi phản hồi, yêu cầu mở phiên điều trần: 30 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng được đăng Công báo.

-         Thời hạn điều tra: 9 tháng, trong trường hợp ngoại lệ có thể gia hạn không quá 2 tháng.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức có thể dưới các hình thức thuế quan, phụ phí, hạn chế khổi lượng/giá trị nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan hay kết hợp các biện pháp trên.

-         Ban đánh giá sẽ đưa ra quyết định dựa trên đề xuất của Tổng giám đốc Ban đánh giá. Quyết định sẽ được thông qua nếu được đa số phiếu ủng hộ. Trong trường hợp số phiếu ủng hộ và phản đối bằng nhau, quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tịch Ban đánh giá

Thông tin

-         Quyết định khởi xướng và kết luận điều tra, quyết định biện pháp tự vệ tạm thời sẽ được đăng Công báo.

 

 

Tải văn bản pháp luật tại đây
 

Tải tài liệu
Turkey
Quảng cáo sản phẩm