Malaysia

18/08/2008 12:00 - 3432 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

-         Cơ quan có thẩm quyền điều tra: Ban thực tiễn thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế

-         Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế có quyền ra các quyết định cuối cùng.

Các thời hạn điều tra

-         Quyết định khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện, có thể gia hạn thêm 30 ngày nếu cần thiết.

-         Thời hạn nộp đơn yêu cầu điều trần: 30 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Tổ chức điều trần: 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

-         Quyết định tạm thời: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm 30 ngày nếu cần thiết.

-         Quyết định cuối cùng: 200 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.

-         Thời hạn rà soát: 180 ngày

 

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Đơn kiện mới có thể được nộp lại sau 3 tháng kể từ ngày đơn kiện trước bị từ chối.

Thông tin

-         Các thông tin liên quan đến cuộc điều tra sẽ được công bố công khai.

 

 

Tải văn bản pháp luật tại đây
 
Tải tài liệu
Malaysia
Quảng cáo sản phẩm