Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế.

11/08/2008 12:00 - 5607 lượt xem

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước…

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131019122213tuvepdf
Quảng cáo sản phẩm