WTO và Doanh nghiệp.

11/08/2008 12:00 - 3106 lượt xem

Được thiết kế dưới dạng các câu hỏi nhỏ, booklet này nhằm trả lời một câu hỏi lớn: Việc gia nhập WTO có tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp? Qua đó, booklet nêu tóm tắt những lợi ích, rủi ro mà doanh nghiệp sẽ gặp phải cũng như những việc doanh nghiệp cần chuẩn bị khi Việt Nam gia nhập WTO…

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131018479712-wto-va-doanh-nghieppdf
Quảng cáo sản phẩm