Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT)

11/08/2008 12:00 - 5524 lượt xem

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là gì? Có những loại rào cản kỹ thuật nào? Doanh nghiệp Việt Nam phải đối phó với các biện pháp kỹ thuật của các nước nhập khẩu như thế nào?... Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong Booklet “Rào cản kỹ thuật đối với thương mại”

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131016556916-raocanktpdf
Quảng cáo sản phẩm