Kiện chống bán phá giá.

11/08/2008 12:00 - 3506 lượt xem

Thời gian: 2008

 

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

 
Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục phải đối mặt với những vụ điều tra chống bán phá giá của một số nước. Booklet này nhằm trang bị cho các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực này để có thể chủ động đối phó khi cần thiết.

 
Bản mềm ấn phẩm được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Kiện chống bán phá giá
Quảng cáo sản phẩm