Chile

12/08/2008 12:00 - 3182 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Chile về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là HIệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Chile

Cơ quan có thẩm quyền

-         Uỷ ban Quốc gia (bao gồm Tổng Thanh tra Kinh tế làm Chủ tịch và các thành viên là đại diện từ Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Bộ Kinh tế-Phát triển-Tái thiết, Tổng Giám đốc Hải quan, Bộ Ngoại giao) chịu trách nhiệm điều tra và đề xuất biện pháp chống bán phá giá.

-         Tổng thống nước Cộng hoà ra các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức), bao gồm mức thuế và thời hạn áp dụng trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra và đề xuất của Ủy ban Quốc gia.

 

Các thời hạn điều tra

-         Khởi xướng điều tra: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn kiện

-         Cung cấp thông tin: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, các bên liên quan có thể cung cấp tất cả các bằng chứng, ý kiến, lập luận liên quan

-         Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

-         Kết luận điều tra: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

 

Thông tin

-         Các thông tin của vụ kiện sẽ được đăng trên Công báo chính thức Diario

Tải tài liệu
Chile
Quảng cáo sản phẩm