Ai Cập

12/08/2008 12:00 - 3527 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Ai Cập về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Ai Cập.

Cơ quan có thẩm quyền

-         Cơ quan có thẩm quyền điều tra: Ban chính sách thương mại quốc tế (Ban chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bộ phận Ngoại thương, Bộ Thương mại và Cung ứng (Ministry of Trade and Supply)

-         Bộ trưởng Bộ Thương mại và Cung ứng có quyền ra các quyết định cuối cùng dựa trên các khuyến nghị của Ban tư vấn

-         Ban tư vấn: được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Cung ứng để xem xét các kết luận của cơ quan điều tra để mà có thể đưa ra các khuyến nghị lên Bộ trưởng.

 

Các thời hạn điều tra

-         Chấp nhận/từ chối đơn kiện: trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiện.

-         Khởi  xướng điều tra: Cơ quan điều tra kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của đơn kiện trong vòng 30 ngày rồi nộp báo cáo sơ bộ lên Ban tư vấn. Ban tư vấn sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Bộ trưởng Thương mại và Cung ứng để quyết định khởi xướng điều tra trong vòng 10 ngày.

-         Thời hạn trả lời bảng câu hỏi điều tra: 37 ngày kể từ ngày nhận được, thời hạn này có thể được gia hạn nếu được cơ quan điều tra chấp thuận.

-         Thời hạn điều tra: 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra, thời hạn này có thể gia hạn thêm 6 tháng dựa trên khuyến nghị của Ban tư vấn.

-         Thời hạn nộp đơn yêu cầu rà soát: 6 tháng trước khi hết hạn áp thuế.

-         Thời hạn rà soát: 1 năm kể từ ngày bắt đầu rà soát.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Cả lãnh đạo Bộ phận Ngoại thương và lãnh đạo Ban Chính sách thương mại quốc tế đều có thể yêu cầu cung cấp các dữ liệu chứng minh liên quan trong vụ kiện.

Thông tin

-         Các thông tới các bên liên quan, thư từ để hoàn tất dữ liệu hoặc để yêu cầu bình luận sẽ được gửi bằng thư bảo đảm, dịch vụ đưa thư, được xác nhận đã gửi tới bởi bên liên quan bởi chính bên đó hoặc đại diện hợp pháp của bên đó.


 
Tải tài liệu
Egypt
Quảng cáo sản phẩm