Croatia

28/11/2006 12:00 - 3385 lượt xem

Phápluật chống bán phá giá của Croatia về cơ bản được xây dựng dựa trên cácquy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phágiá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trongpháp luật chống bán phá giá của Croatia.

Cơ quan có thẩm quyền

 1. Bộ Thương mại là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi xướng điều tra và trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra
 2. Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức)

Các thời hạn điều tra

 1. Không quy định thời hạn từ lúc nộp đơn đến khi quyết định khởi xướng điều tra
 2. Bình luận quyết định khởi xướng điều tra: Các bên có thể nêu ý kiến, bình luận về quyết định khởi xướng điều tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định khởi xướng
 3. Trả lời bảng hỏi: 30 ngày kể từ ngày nhận bảng hỏi (suy đoán là 7 ngày sau ngày cơ quan điều tra gửi bảng hỏi đi) (gia hạn thêm 30 ngày nếu có yêu cầu)
 4. Kết thúc điều tra: trong vòng 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra (gia hạn đến 15 tháng)
 5. Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ khi khởi xướng điều tra và không kéo dài quá 4 tháng

Những điều cần lưu ý để vận dụng

Phương pháp

 1. Chọn bị đơn bắt buộc: nếu có quá nhiều bị đơn thì chỉ tiến hành điều tra đối với một số lượng hạn chế các bị đơn được chọn trên cơ sở (i) chọn mẫu; hoặc (ii) các bị đơn có lượng sản xuất, nhập khẩu lớn nhất có tính đại diện.
 2. Thuế thấp hơn biên độ phá giá nếu đã đủ để loại bỏ thiệt hại;
 3. Thông tin sẵn có: được sử dụng khi bên liên quan từ chối cung cấp thông tin hoặc không cung cấp thông tin đúng thời hạn quy định
 4. Rà soát lại:

+ Rà soát hoàng hôn
+ Rà soát do thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát nhanh cho nhà xuất khẩu mới (để xác lập một mức thuế chung cho tất cả các nhà xuất khẩu mới)
+ Rà soát hoàn trả thuế

Thông tin
 1. Thông báo và các quyết định, các thông báo rà soát lại… được đăng tải trên Công báo
 2. Trong quá trình điều tra tất cả các bên liên quan đến có quyền cung cấp thông tin bằng văn bản (thông tin cung cấp miệng chỉ được tính đến nếu văn bản liên quan được cung cấp trong vòng 15 ngày), phản biện lập luận của đối phương
Tải tài liệu
Croatia.rar 61.61 KB
Quảng cáo sản phẩm