China

28/11/2006 12:00 - 3436 lượt xem

Phápluật chống bán phá giá của China về cơ bản được xây dựng dựa trên cácquy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phágiá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trongpháp luật chống bán phá giá của China.

Cơ quan có thẩm quyền

 1. Bộ Thương mại là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra phá giá và thiệt hại, quyết định các cam kết về giá, công bố các quyết định áp dụng biện pháp chính thức
 2. Uỷ ban Thuế quan Hội đồng Nhà nước là cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức) trên cơ sở các kết luận điều tra của Bộ Thương mại

Các thời hạn điều tra

 1. Khởi xướng điều tra: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện
 2. Kết thúc điều tra: Trong vòng 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm không quá 6 tháng
 3. Trả lời bảng hỏi: Trong vòng 37 ngày kể từ ngày gửi bảng hỏi, gia hạn thêm không quá 14 ngày
 4. Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra và không kéo dài quá 4 tháng (có thể gia hạn đến 9 tháng)

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng

Phương pháp

 1. Lợi ích công cộng: Thuế chống bán phá giá có thể được áp dụng nếu có kết luận cuối cùng khẳng định có hiện tượng bán phá giá gây thiệt hại (quyết định áp thuế hay không thuộc quyền của Uỷ ban Thuế quan Hội đồng Nhà nước). Việc áp đặt và thu thuế phải phục vụ lợi ích công cộng
 2. Biện pháp chống lẩn tránh thuế: Bộ Thương mại được phép thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các hiện tượng lẩn tránh thuế chống bán phá giá
 3. Trả đũa: Trường hợp hàng hoá Trung Quốc bị áp đặt thuế chống bán phá giá một cách phân biệt đối xử ở nước ngoài, Trung Quốc có thể thực hiện các biện pháp tương tự để trả đũa nước đó
 4. Bán phá giá ở nước thứ ba: Trường hợp hàng hoá nước ngoài bán phá giá vào một nước thứ ba gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa Trung Quốc thì cơ quan Ngoại thương có thẩm quyền của Hội đồng Nhà nước, theo yêu cầu của ngành sản xuất nội địa, sẽ đàm phán với cơ quan có thẩm quyền nước thứ ba để nước này thực hiện các biện pháp thích hợp
 5. Khiếu kiện: Các bên không thoả mãn với các quyết định áp đặt biện pháp thuế chống bán phá giá có thể khiếu nại theo con đường hành chính hoặc kiện ra toà án nhân dân

Thông tin

 1. Trước khi ra các kết luận điều tra cuối cùng, Bộ Thương mại phải công khai cho các bên về các chứng cứ thực tế được sử dụng để đưa ra kết luận
Tải tài liệu
China.rar 127.78 KB
Quảng cáo sản phẩm