Giải quyết tranh chấp số DS049

07/01/2015 12:00 - 3343 lượt xem

Hoa Kỳ  - Điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm cà chua tươi và cà chua đông lạnh nhập khẩu từ Mexico

Nguyên đơn  Mexico
Bị đơn: Hoa Kỳ
Các bên thứ ba:   Australia, Braxin, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Việt Nam, Colombia
Ngày nhận được yêu cầu tham vấn 01/07/1996

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 01/07/1996, Mexico yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra chống bán phá giá mà Hoa Kỳ tiến hành đối với sản phẩm cà chua tươi và cà chua đông lạnh (fresh and chilled tomatoes) nhập khẩu từ Mexico theo Điều 17.3 của Hiệp định ADA.

Mexico cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều VI và X của Hiệp định GATT 1994 cũng như các  Điều 2, 3, 5, 6 và 7.1 của Hiệp định ADA. Mexico cho rằng vụ việc này cần được xem như một trường hợp khẩn cấp và có thể áp dụng các thủ tục quy định tại Điều 4.8 và 4.9 của DSU.

Tuy nhiên, theo báo cáo của DOC sau đó, vụ kiện đã được giải quyết.
 

Quảng cáo sản phẩm