Giải quyết tranh chấp số DS101

07/01/2015 12:00 - 3772 lượt xem

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Xiro ngô có hàmlượng đường fructoza cao (HFCS) từ Mỹ

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Hoa Kỳ

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  4, 5, 6, 2

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

04 tháng 09 năm 1997

 

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cácvụ kiện khác chưa được giải quyết hoặc không được đưa ra

Do Mỹ khởikiện.

Ngày 4tháng 09 năm 1997, Mỹ đã yêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến việc điềutra chống bán phá giá do Mehico tiến hành đối với xiro ngô hàm lượng đường fructozacao (HFCS) nhập khẩu từ Mỹ dẫn đến quyết định sơ bộ về hành vi phá giá và thiệthại, và các biện pháp tạm thời áp đặt đối với HCFS nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ cáo buộcMehico đã vi phạm các Điều 5.5, 6.1.3, 6.2, 6.4 và 6.5 của Hiệp định Chống bánphá giá.

Ngày 8tháng 05 năm 1998, Mỹ đã yêu cầu tham vấn liên quan đến cùng một vụ điều trachống bán phá giá dẫn đến việc áp đặt những biện pháp chống bán phá giá cuốicùng đối với mặt hàng này từ Mỹ. Xem thêm WT/DS132 và WT/DS132/RW.

Quảng cáo sản phẩm