Giải quyết tranh chấp số DS331

07/01/2015 12:00 - 3857 lượt xem

Mehico — Các mức thuế chống bán phá giá đối với ống thép nhập khẩu từ Guatemala

 

Tiêu đề:

 Mehico - Ống thép

Nguyên đơn:

Guatemala

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 Trung Quốc, EC, Honduras, Nhật, Mỹ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.8, 6.2, 6.4, 6.5, , 6.7, 6.8, 6.9, 6.13,9.1, 9.3, 12.1, 12.2, 2.1, 2.2, 18.1, 2.4, 2.6; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17 tháng 06 năm 2005

Báo cáo của Ban Hội thâm ban hành ngày:

08 tháng 06 năm 2007


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010.

Tham vấn

Do Guatemala khởi kiện.

 

 Ngày17 tháng 06 năm 2005, Guatemalayêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến những mức thuế chống bán phá giá cuốicùng do Mehico áp đặt với ống thép nhập khẩu từ Guatemala và cuộc điều tra đã dẫnđến biện pháp đó.

TheoGuatemala, các mức thuế chống bán phá giá có liên quan và cuộc điều tra trướcđó là không nhất quán với những nghĩa vụ theo cam kết của Mehico theo, không kểnhững quy định khác:

  •  
  • Điều VI của GATT 1994; và
  •  
  • Các Điều 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.13, 9.1, 9.3, 12.1, 12.2, 18.1 và Phụ lục II của Hiệp định Chống bán phá giá.
  •  

Ngày6 tháng 02 năm 2006, Guatemalayêu cầu thành lập ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm2006, Cơ quan Giải quyết tranh chấp trì hoãn việc thành lập ban hội thẩm. Tạicuộc họp ngày 17 tháng 03 năm 2006, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã thành lậpBan hội thẩm. Trung Quốc, Cộng đồng châu Âu,Honduras, Nhậtvà Mỹ vẫn bảo lưu các quyền bên thứ ba. Ngày 4 tháng 05 năm 2006, Ban hội thẩmđã được hình thành.

 

Thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm

Ngày 03/01/2007, Chủtịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng họ không thể hoàn thành công việctrong vòng 6 tháng do tính chất và quy mô của vụ việc và theo thời gian biểuđược xác định sau khi tham vấn các bên. Ban Hội thẩm hy vọng sẽ hoàn thành côngviệc vào cuối tháng 03/2007.

Ngày 08/06/2007, Ban Hộithẩm hoàn thành Báo cáo và gửi tới tất cả các thành viên WTO. Theo đó, Ban Hộithẩm kết luận việc khởi xướng điều tra, tiến hành điều tra và áp dụng biện phápchống bán phá giá chính thức của Mexico đối với ống thép đen và mạ kẽm củaGuatemala là vi phạm các quy định tại Điều 5.3, 5.8, 3.1, 3.4 và 3.5, và các đoạn3, 5, 6 và 7 của Phụ lục II, Hiệp định ADA.

Theo Điều 19.1 của DSU,Ban Hội thẩm khuyến nghị Mexico dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá đã ápdụng đối với ống thép nhập khẩu từ Guatemala nhằm tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụcủa mình theo các kết luận trong vụ việc này.

Tại cuộc họp ngày24/07/2007, DSB đã thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.

 Thực thi

Ngày 23/07/2007, Mexicothông báo với DSB về ý định thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB vàrằng họ đang xem xét các cách thức có thể để thực thi điều này trong một khoảngthời gian hợp lý.

Ngày 25/09/2007,Guatemala và Mexico thông báo với DSB rằng họ đã đạt được thỏa thuận về khoảngthời gian hợp lý đó là 6 tháng kể từ ngày thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.Mexico cũng nói rằng họ sẽ cố gắng, nếu có thể, thực thi các phán quyết vàkhuyến nghị của DSB trong một khoảng thời gian ngắn hơn thế.

Tại cuộc họp của DSBngày 14/03/2008, Mexico nói rằng họ đã công bố kết quả của quyết định sơ bộ ràsoát thuế đối kháng áp dụng đối với các loại ống tiêu chuẩn nhập khẩu từGuatemala, và do đó đã bãi bỏ các mức thuế chống bán phá giá gây tranh cãi nóitrên. Với động thái này, Mexico cho rằng họ đã tuân thủ các khuyến nghị và phánquyết của DSB.

Quảng cáo sản phẩm