Giải quyết tranh chấp số DS132

07/01/2015 12:00 - 3562 lượt xem

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Siro ngô có hàm lượng đường Fructoza cao (HFCS) nhập khẩu từ Mỹ

Tiêu đề:

Mehico – Siro ngô

Nguyên đơn:

Mỹ

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

Jamaica, Mauritius

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4, 2, 9,10, 10.2, 10.4, 12

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

10 tháng 07 năm 2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm:

28 tháng 01 năm 2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm tuân thủ Điều 21.5:

22 tháng 06 năm 2001

Ngày lưu hành Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm theo Điều 21.5:

22 tháng 10 năm 2001

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Thamvấn

Ngày 27/02/1997, Mexico khởi xướng điều tra chống bán phágiá đối với sản phẩm Siro ngô có hàm lượng đường fructoza cao – 42 và 55 độ(High-Fructose Corn Syrup - HFCS) nhập khẩu từ Hoa Kỳ sau khi nhận được đơn kiệnngày 14/01/1997 của Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất Đường và Rượu củaMexico.

Ngày 04/09/1997, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Mexico liênquan đến các biện pháp chống bán phá giá tạm thời mà Mexico áp dụng trong cuộcđiều tra trên đối với sản phẩm xiro ngô của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho rằng Mexico đãvi phạm các Điều 5.5, 6.1.3, 6.2, 6.4 và 6.5 của Hiệp định ADA.

Ngày 23/01/1998, Mexico công bố kết luận cuối cùng khẳngđịnh về phá giá và thiệt hại trong cuộc điều tra chống bán phá giá nói trên. Kếtquả là xiro ngô nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Mexico sẽ bị áp thuế chống bán phá giáchính thức.

Ngày 08/05/1998, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Mexico về cuộcđiều tra dẫn đến các biện pháp chống bán phá giá chính thức kể trên. Hoa Kỳ chorằng cách thức khởi xướng điều tra cũng như việc xác định thiệt hại của Cơ quanđiều tra Mexico trong vụ kiện này đã vi phạm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10và 12 của Hiệp định ADA.

Giaiđoạn hội thẩm

Tham vấn không thành công, do đó ngày 08/10/1998, Hoa Kỳyêu cầu WTO thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp cho vụ việc này. Tạicuộc họp ngày 21/10/1998, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuynhiên sau yêu cầu thứ hai của Hoa Kỳ, DSB đã thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họpngày 25/11/1998. Jamaica và Mauritius yêu cầu tham gia vụ kiện với tư cách bênthứ ba.

Ngày 13/01/1999, thành phần của Ban Hội thẩm đã được xácđịnh.

Ngày 28/01/2000, Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ban Hộithẩm được ban hành đến tất cả các thành viên WTO trong đó kết luận:

-           ViệcMexico khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với HFCS nhập khẩu từ Hoa Kỳlà không phù hợp với các Điều 5.2, 5.3, 5.8, 12.1 và 12.1.1(iv) của Hiệp địnhADA.

 

-           ViệcMexico áp đặt các biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với HFCS nhập khẩutừ Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 và 3.7(i); Điều 7.4; Điều10.2; Điều 10.4; và các Điều 12.2 và 12.2.2 của Hiệp định ADA.

Tại cuộc họp ngày 24/02/2000, DSB đã thông qua Báo cáo củaBan Hội thẩm

Thựcthi

 Ngày 20/03/2000,Mexico thông báo với DSB (theo như thủ tục quy định tại Điều 21.3 DSU) rằng họđang nghiên cứu cách thức thực thi những khuyến nghị của DSB. Mexico cũng yêu cầumột khoảng thời gian hợp lý để thực hiện những khuyến nghị này.

Ngày 19/04/2000, các bên thông báo với DSB về việc đã đạtđược thoả thuận về khoảng thời gian hợp lý để Mexico thực hiện những khuyến nghịcủa DSB,  hết hạn ngày 22/09/2000.

Ngày 26/09/2000, tại cuộc họp của DSB, Mexico thông báo rằng,ngày 20/09/2000, Mexico đã ra phán quyết cuối cùng về cuộc điều tra chống bánphá giá sản phẩm xiro ngô nhập khẩu từ Hoa Kỳ, và quyết định này đã tuân thủ nhữngkhuyến nghị của DSB. Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ kiểm tra phán quyết này của Mexico.

Ràsoát tuân thủ

Ngày 12/10/2000, Hoa Kỳ, sau khi kiểm tra phán quyết cuốicùng của Mexico trong cuộc điều tra chống bán phá giá xiro ngô nhập khẩu từ nướcnày, cho rằng Mexico đã không thực thi đầy đủ các khuyến nghị của DSB. Và dođó, Hoa Kỳ đề nghị DSB  yêu cầu Ban Hộithẩm ban đầu xem xét vấn đề này theo Điều 21.5 của DSU về việc giám sát thực hiệncác khuyến nghị và phán quyết. DSB đã chấp nhận yêu cầu này của Hoa Kỳ tại cuộchọp ngày 23/10/2000.

EC, Jamaica và Mauritius đề nghị được tham gia vào vụ kiệnvới tư cách là bên thứ ba.

Ngày 13/11/2000, Ban Hội thẩm tuân thủ được thành lập saukhi Hoa Kỳ và Mexico đạt được thoả thuận chung về thủ tục rà soát tuân thủ theocác Điều 21 và 22 của DSU.

Ngày 22/06/2001, Ban Hội thẩm đã hoàn thành Báo cáo vàban hành tới các thành viên. Theo đó, Ban Hội thẩm kết luận rằng việc Mexico tiếptục áp dụng các mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với xiro ngô nhập khẩutừ Hoa Kỳ theo quyết định lần hai của Tổng vụ Thương mại và Công nghiệp Mexico(SECOFI) là vi phạm các quy định của Hiệp định ADA, cụ thể là các Điều 3.1, 3.4và 3.7 (i) vì:

-           đánh giákhông hợp lý tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đến ngành sản xuất nội địa

-           đánh giákhông thỏa đáng tác động của thỏa thuận hạn chế nhập khẩu trong việc xác địnhkhả năng gia tăng nhập khẩu đáng kể.

Do đó, Ban Hội thẩm cho rằng Mexico đã không thực hiệncác khuyến nghị của Ban Hội thẩm ban đầu và của DSB nhằm điều chỉnh các biệnpháp cho phù hợp với các nghĩa vụ của nước này theo Hiệp định ADA.

Giaiđoạn Phúc thẩm

Ngày 24/07/2001, Mexico tuyên bố kháng cáo Bản báo cáotrên của Ban Hội thẩm tuân thủ theo Điều 21.5. Cụ thể, Mexico đã yêu cầu Cơquan Phúc thẩm kiểm tra và bác bỏ kết luận của Ban Hội thẩm về việc Mexico đãvi phạm các quy định trong Hiệp định ADA khi áp dụng các mức thuế chống bán phágiá chính thức đối với xiro ngô nhập khẩu từ Hoa Kỳ theo quyết định lần hai củaSECOFI.

Theo Mexico, những kết luận trong Báo cáo của Ban Hội thẩmcó nhiều sai sót về mặt pháp lý và cách diễn giải pháp luật một số Điều khoảntrong Hiệp định ADA và DSU.

Ngày 20/09/2001, Cơ quan Phúc thẩm thông báo trì hoãn thờihạn ban hành Báo cáo phúc thẩm.

Ngày 22/10/2001, Cơ quan Phúc thẩm hoàn thành Báo cáo vàgửi tới tất cả các thành viên WTO. Theo đó, Cơ quan Phúc thẩm đồng ý với tất cảcác kết luận gây tranh cãi của Ban Hội thẩm và khuyến nghị DSB yêu cầu Mexicođiều chỉnh biện pháp chống bán phá giá của mình cho phù hợp với các quy định củaHiệp định ADA.

Ngày 21/11/2001, DSB thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúcthẩm và Báo cáo đã được điều chỉnh của Ban Hội thẩm theo Báo cáo của Cơ quanPhúc thẩm.

 

Quảng cáo sản phẩm