Giải quyết tranh chấp số DS097

07/01/2015 12:00 - 3252 lượt xem


Mỹ – Thuế đối kháng áp đặt lên hàng các hồi nhập khẩu từ Chi lê.

Tiêu đề:

 
Nguyên đơn: Chi lê
Bị đơn: Mỹ
Bên thứ 3  
Yêu cầu tham vấn ngày: 05 tháng 08 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn - Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Chi lê khởi kiện.

Ngày 05 tháng 08 năm 1997, Chi lê yêu cầu tham vấn với Mỹ về việc Bộ thương mại Mỹ khởi xướng cuộc điều tra thuế đối kháng đối vơi hàng cá hồi nhập khẩu từ Chi lê. Chi lê tuyên bố quyết định khởi xướng điều tra này là thiếu chứng cứ về thiệt hại đáng kể, do vậy vi phạm điều khoản 11.2 và 11.3. Chi lê cũng buộc tội Mỹ đã vi phạm điều khoản 11.4 về thực trạng tiêu biểu của các nhà sản xuất phi lê cá hồi.

Quảng cáo sản phẩm