Giải quyết tranh chấp số DS215

07/01/2015 12:00 - 1776 lượt xem

Philippines — Những biện phápchống bán phá giá liên quan đến Nhựa thông Polypropylene nhập khẩu từ Hàn Quốc

 

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Hàn Quốc

Bị đơn:

Philipines

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Phụ lục II, Điều  3, 5, 6, 7, 2, 9,12; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

15 tháng 12 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do HànQuốc khởi kiện.

Ngày 15tháng 12 năm 2000, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Philippines về Quyết định sơbộ và Quyết định cuối cùng của Ủy ban Thuế quan của Phillippines liên quan đếnmặt hàng nhựa thông Polypropylene nhập khẩu từ Hàn Quốc, lần lượt được ban hànhvào ngày 15 tháng 11 năm 1999 và ngày 11 tháng 09 năm 2000. Hàn Quốc cho rằng Phillippinesđã mắc lỗi trong nhữngquyết định này, dẫn đến những phán quyết và kết luận sai lỗi liên quan đến sảnphẩm tương tự, phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả cũng như việc áp đặt,tính toán hay thu thập biên phá giá không tương thích với nghĩa vụ theo cam kếtcủa Phillippines theo Hiệp định Chống bán phá giá, nói riêng, nhưng không chỉgiới hạn, Điều 2, 3, 5, 6 (bao gồm Phụ lục II), 7, 9, và 12, và Điều VI củaGATT 1994.

Quảng cáo sản phẩm