Giải quyết tranh chấp số DS449

31/12/2013 12:00 - 1976 lượt xem

HoaKỳ - Thuế chống bán phá giá và Thuế đối kháng đối với một số sản phẩm của TrungQuốc

Nguyên đơn:  

Trung Quốc

Bị đơn:   

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:  

Úc; Canada; Liên minh châu Âu; Nhật Bản; Thổ Nhĩ Kỳ; Việt Nam; Ấn Độ; Nga

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) 

GATT 1994: Điều X, VI

Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng: Điều 10, 15, 19, 21, 32

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều. 9, 11

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn  

17/09/2012

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thamvấn

Do Trung Quốc khởi kiện

Ngày 17/09/2012, Trung Quốc đề nghị tham vấn với Hoa Kỳliên quan tới các biện pháp sau:

(i) Một quy định mới ( Luật Công cộng112 – 99) rõ ràngcho phép việc áp dụng thuế đối kháng đối với các quốc gia có nền kinh tế phi thịtrường.

(ii) Các quyết đinh và các hành động áp thuế đối kháng đượcban hành hoặc thực hiện bởi chính quyền Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ20/11/2006 tới 13/03/2012 liên quan tới các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

(iii) Các biện pháp áp thuế chống bán phá giá cùng vớithuế đối kháng cũng như là hệ quả của việc áp dụng đồng thời thuế chống bán phágiá và thuế đối kháng; và

(iv) Thất bại của Hoa kỳ trong việc trao quyền cho Bộthương mại Hoa Kỳ (USDOC) liên quan tới việc nhận dạng và tránh tình trạng áp đặtcác biện pháp phòng vệ thương mại song song trong các cuộc điều tra hoặc ràsoát được khởi xướng vào hoặc trong khoảng thời gian từ 20/11/2006 tới13/03/2012.

Trung Quốc cho rằng những biện pháp này trái với các Điều10, 15, 19, 21 và 32 của Hiệp định SCM; Điều VI, X:1, X:2 và X:3 của GATT 1994;và Điều 9 và 11 của ADA.

Ngày 19/11/2012, Trung Quốc yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm.Tại cuộc họp ngày 30/11/2012, DSb đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Giaiđoạn hội thẩm

Tại cuộc họp ngày 17/12/2012, DSB thành lập Ban Hội thẩm.Úc, Canada, Liên minh chaia Âu, Nhật Bản và Việt Nam yêu cầu tham gia vào vụ kiệnvới tư cách các bên thứ ba. Sau đó, Ấn Độ và Nga cũng yêu cầu tham gia vào vụkiện với tư cách các bên thứ ba. Ngày 21/02/2013, Trung Quốc yêu cầu Tổng Giámđốc WTO xác định thành phần tham gia Ban Hội thẩm, Ngày 04/03/2013, Tổng Giám đốcWTO xây dựng Ban Hội thẩm.

Quảng cáo sản phẩm