Mỹ và Hàn Quốc - Một số bài học kinh nghiệm về chống bán phá giá

26/11/2006 12:00 - 2663 lượt xem

Bài báo này trình bày tổng quan pháp luật về chống bán phá giá, tóm tắt một số vụ Mỹ kiện chống bán phá giá các công ty của Hàn Quốc gần đây, và thảo luận về một số "đạo đức" khi khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá mà các nhà nghiên cứu và phê bình thường hay bỏ qua.
Tải tài liệu
US and Korea - Some cases on AD.pdf 47.57 KB
Quảng cáo sản phẩm