Peru

28/11/2006 12:00 - 1842 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Peru về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Peru.

Cơ quan có thẩm quyền
-          Uỷ ban Phá giá và Trợ cấp thuộc Viện bảo vệ cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ quốc gia (INDECOPI) là cơ quan điều tra và ra quyết định
-          Toà án bảo vệ bảo vệ cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc INDECOPI giải quyết khiếu kiện đối với quyết định cuối cùng
 
Các thời hạn điều tra
-          Khởi xướng (hoặc từ chối khởi xướng) vụ kiện: 30 ngày (có thể gia hạn thêm 15 ngày) kể từ ngày nhận đơn kiện, Uỷ ban phải quyết định khởi xướng hoặc gia hạn thêm 15 ngày để người nộp đơn hoàn thiện đơn kiện (trong trường hợp này Uỷ ban có 15 ngày-gia hạn thêm 15 ngày- kể từ ngày đơn kiện được hoàn thiện để quyết định) hoặc quyết định từ chối khởi xướng vụ kiện
-          Bảng hỏi: Gửi đi trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng quyết định khởi xướng vụ kiện trên Công báo, các bên có 30 ngày (gia hạn đến 60 ngày) để trả lời (có thể gửi kèm theo các lập luận phản biện) kể từ ngày nhận (tức 7 ngày sau ngày gửi đi)
-          Cung cấp chứng cứ: 6 tháng (gia hạn thêm 3 tháng) kể từ ngày khởi xướng vụ kiện; Uỷ ban và Ban thư ký kỹ thuật có thể yêu cầu thông tin vào bất kỳ giai đoạn nào của quá trình điều tra; trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp chứng cứ, Uỷ ban phải lập văn bản về các Thực tế cơ bản sẽ được sử dụng cho kết luận cuối cùng, gửi đến các bên trong vòng 5 ngày, các bên có 10 ngày để trình bình luận (các bên có thể yêu cầu tiến hành Phiên điều trần về các nội dung trong bản Thực tế cơ bản này)
-          Biện pháp tạm thời: Theo các thời hạn trong ADA
-          Kết luận cuối cùng: trong vòng 10 ngày kể từ khi hết hạn trình bình luận đối với bản Thực tế cơ bản;
-          Kết thúc điều tra: 9 tháng (gia hạn thêm 3 tháng) kể từ ngày đăng Công báo quyết định khởi xướng vụ kiện
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-          Các nước có nền KT “ngoài KT thị trường”: nơi thị trường bị bóp méo đến mức không thể xem là nền kinh tế thị trường, giá TT được xác định theo giá có thể so sánh được của sản phẩm tương tự được bán ở một nước thứ ba hoặc giá bán ra nước khác hoặc một cách thức nào đó mà Uỷ ban cho là phù hợp;
-          Các yếu tố để xem xét một bộ phận (lĩnh vực) trong nền KT phi thị trường nhưng hoạt động theo các yếu tố thị trường:
+ giá được xác định theo các yếu tố hoàn toàn thị trường, không chịu sự can thiệp hay hạn chế nào từ phía NN;
+ giá được quyết định trên cơ sở cạnh tranh tự do và công bằng;
+ các chi phí tiếp thị, sản xuất, bao gồm cả chi phí nguyên liệu thô, chi phí đầu vào và các dịch vụ phải được xác định mà không có sự can thiệp từ phía NN;
+ các quyết định của nhà máy về đầu ra, bán hàng, đầu tư được thực hiện theo quan hệ cung cầu, không có sự can thiệp từ phía NN;
+ các nhà máy lưu giữ các số liệu kế toán được kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp;
+ có các quy định điều chỉnh sở hữu, gia nhập thị trường và ra khỏi thị trường đảm bảo độ chắc chắn và ổn định pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của nhà máy;
-          Đơn kiện: phải kèm theo trả lời bảng hỏi áp dụng cho các chủ thể khởi kiện (có trên website của INDECOPI); Uỷ ban sẽ xem xét có đủ bằng chứng để khởi xướng điều tra hay không;
-          Khởi kiện ex officio: khi có hoàn cảnh đặc biệt (khi ngành sản xuất nội địa bị chia cắt hoặc trong hoàn cảnh hỗn độn; khi liên quan đến lợi ích quốc gia hoặc hoàn cảnh tương tự);
-          Đại diện: Đại diện của các bên phải được phép hoạt động đại diện pháp lý theo PL Peru, trường hợp đại diện pháp lý nước ngoài phải được Lãnh sự quán và Bộ Ngoại gia Peru chấp thuận;
-          Thông tin sẵn có: Uỷ ban có thể yêu cầu các bên được nêu trong đơn kiện, nhân viên hải quan, giám sát, vận chuyển và các công ty, tổ chức khác; nếu các chủ thể này không cung  cấp thông tin yêu cầu thì Uỷ ban có quyền sử dụng thông tin sẵn có;
-          Xử phạt: Uỷ ban có quyền phạt tiền hành chính đối với các chủ thể cản trở quá trình thu thập thông tin hoặc cản trở tiến triển bình thường của việc điều tra;
-          Đại diện Ngành sử dụng hoặc người tiêu dùng (nếu sản phẩm bị điều tra được bán lẻ là chủ yếu) có quyền cung cấp thông tin liên quan
-          Ngôn ngữ: Mọi tài liệu phải có 1 bản dịch tiếng Tây Ban Nha
-          Thông tin mật: có danh mục minh hoạ các loại thông tin mật, thông tin mật về bản chất sẽ không cần phải chứng minh
-          Biện pháp chống bán phá giá: là một hình thức phạt, không phải là một loại thuế
-          Có quy định về việc áp thuế đối với hàng tháo rời hoặc nhập từng bộ phận để tránh thuế
-          Có quy định về rà soát do thay đổi hoàn cảnh, rà soát cho Nhà XK mới
-          Khởi kiện: Có thể khởi kiện (ra toà hoặc khiếu nại xin xem xét lại) quyết định cuối cùng của Uỷ ban trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định đăng trên Công báo
+ Khiếu nại: Uỷ ban phải xem xét lại trong vòng 30 ngày;
+ Khởi kiện: đơn kiện kiện được xem là được chấp thuận tự động bởi Uỷ ban và cơ quan này phải chuyển hồ sơ cho Toà trong 10 ngày; toà ra phán quyết trong 6 tháng (gia hạn thêm 2 tháng), phán quyết của toà là chung thẩm
 
Thông tin
-          Bản sao đơn kiện và các phụ lục không mật được gửi kèm theo bảng hỏi cho các bị đơn có tên trong đơn kiện;
-          Tất cả các thông tin, tài liệu mà các bên cung cấp cho Uỷ ban phải có đủ số bản sao cho tất cả các bên khác (trừ thông tin mật);
-          Các quyết định khởi xướng vụ kiện; áp đặt biện pháp tạm thời và cuối cùng, các quyết định bãi bỏ hoặc điều chỉnh các biện pháp đó được đăng tải 1 lần trên Công báo El Peruano;
-          Các thông tin trong vụ kiện (trừ thông tin mật) được công khai cho các bên đã tham gia vụ kiện và sẽ được công khai cho công chúng khi vụ kiện đã kết thúc
 
Tải tài liệu
Peru
Quảng cáo sản phẩm