Peru

12/08/2008 12:00 - 1716 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Peru về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Peru.

Cơ quan có thẩm quyền

- Uỷ ban Phá giá và Trợ cấp thuộc Viện bảo vệ cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ quốc gia (INDECOPI) là cơ quan điều tra và ra quyết định

- Toà án bảo vệ bảo vệ cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc INDECOPI giải quyết khiếu kiện đối với quyết định cuối cùng

Các thời hạn điều tra

- Quyết định khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện. Có thể gia hạn thêm 15 ngày trong trường hợp nguyên đơn cần thêm thời gian để hoàn thành đơn kiện

- Gửi bảng câu hỏi điều tra: trong vòng 10 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

- Trả lời bảng câu hỏi điều tra: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bảng câu hỏi (bảng câu hỏi được coi như đã nhận được trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi đi), có thể gia hạn thêm 30 ngày.

- Thời hạn nộp các bằng chứng hoặc lập luận: 6 tháng kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm 3 tháng.

- Văn bản về các Bằng chứng cần thiết đế đi đến kết luận cuối cùng: được ban hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hạn nộp các bằng chứng hoặc lập luận và sẽ được thông báo đến các bên trong vòng 5 ngày làm việc sau đó. Các bên phải nộp các bình luận về các Bằng chứng cần thiết trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đó.

- Kết luận cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày hết hạn gửi các bình luận về các Bằng chứng cần thiết.

- Thời hạn điều tra: 9 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm 3 tháng.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Bảng câu hỏi dành cho các nhà sản xuất nội địa đệ đơn kiện yêu cầu khởi xướng điều tra chống trợ cấp được đăng trên Website của INDECOPI. Khi các nhà sản xuất nội địa nộp đơn kiện thì phải nộp kèm theo.

- Các thủ tục chính thức cho việc đệ đơn kiện được miêu tả trong Văn bản duy nhất về Các thủ tục hành chính của INDECOPI.

- Khởi xướng Ex officio: Trong các trường hợp đặc biệt, Ủy ban có thể quyết định khởi xướng một cuộc điều tra mà không cần phải có một đơn kiện nào của ngành sản xuất trong nước hay đại diện của ngành sản xuất trong nước. “Trường hợp đặc biệt” được hiểu là khi ngành sản xuất trong nước bị chia cắt hoặc đổ vỡ, khi liên quan đến lợi ích quốc gia hay các tình huống tương tự khác.

- Các tài liệu cung cấp dưới dạng một ngôn ngữ khác phải kèm theo một bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha

Thông tin

- Các quyết định khởi xướng điều tra, áp dụng thuế đối kháng tạm thời/cuối cùng, hủy bỏ hay thay đổi các mức thuế, hay chấm dứt, hoãn điều tra sẽ chỉ được thông báo một lần trên Công báo chính thức EI Peruano.

 
Tải tài liệu
Peru
Quảng cáo sản phẩm