Quy trình điều tra chống bán phá giá tại EU

07/12/2022 04:58 - 64 lượt xem

 

(*)

Thông báo khởi xướng là một tài liệu quan trọng trong đó đặt ra các thời hạn mà các bên phải tuân thủ trong một cuộc điều tra.

 

Thời hạn và các bước chính của một cuộc điều tra được đơn giản hóa phần nào trong sơ đồ trên.

 

(**)

 

Chọn mẫu được áp dụng trong nhiều trường hợp số lượng người khiếu nại, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu lớn. Khi đó có thể giới hạn cuộc điều tra với một số lượng hợp lý các bên.

 

(***)

 

Bảng câu hỏi được gửi cho các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất EU, nhà nhập khẩu và người dùng EU. Thời hạn phản hồi là 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Nguồn: Trích dẫn từ cuốn “TDI Trade defence instruments, Anti-dumping & Anti-subsidy” - Ủy ban châu Âu

 

Quảng cáo sản phẩm