Các bước và thời hạn cơ bản trong một vụ điều tra phòng vệ thương mại?

09/12/2022 02:48 - 67 lượt xem

Điều tra chống bán phá giá và điều tra chống trợ cấp ở EU có trình tự thủ tục gần tương tự nhau (khác nhau ở thời hạn) với các bước điều tra cơ bản sau:

 

  1. Đơn kiện;
  2. Khởi xướng điều tra (trường hợp điều tra chống trợ cấp thì có thêm bước tham vấn với Chính phủ nước xuất khẩu trước khi ra quyết định khởi xướng điều tra)
  3. Điều tra sơ bộ;
  4. Điều tra cuối cùng;
  5. Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp;
  6. Rà soát hàng năm;
  7. Rà soát hoàng hôn.

 

Trong số các thủ tục này, thủ tục điều tra sơ bộ và cuối cùng (về cả bán phá giá/trợ cấp và thiệt hại) là công việc phức tạp nhất và đòi hỏi nhiều công sức nhất đối với các doanh nghiệp. Những thời hạn mà doanh nghiệp phải tuân thủ cũng chủ yếu tập trung ở các thủ tục này, cụ thể:

 

- Thời hạn trình trả lời Bảng câu hỏi: Tối thiểu là 37 ngày lịch kể từ ngày khởi xướng vụ điều tra (có thể được gia hạn);

- Thời hạn điều tra xác minh tại EU: Khoảng 2 tháng kể từ ngày khởi xướng vụ điều tra;

-Thời hạn điều tra thực địa tạ i nước xuất khẩu: Khoảng 2-3 tháng kể từ ngày khởi xướng vụ điều tra;

- Thời hạn ra quyết định áp dụng biện pháp tạm thời (nếu có): Ít nhất 9 tháng kể từ ngày khởi xướng vụ điều tra;

- Thời hạn ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp chính thức: Khoảng 11-15 tháng (đối với điều tra chống bán phá giá) hoặc 13 tháng đối với trợ cấp kể từ ngày khởi xướng điều tra.

 

Lưu ý đối với doanh nghiệp

 

Một vụ điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp ở EU là một quá trình rất phức tạp, với nhiều thời hạn cụ thể (mà các bước và thời hạn nêu phía trên chỉ là những bước/thời hạn chính). Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến các thời hạn tố tụng này để tránh việc bị mất quyền liên quan đến từng hoạt động cụ thể

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm