Albany

25/11/2006 12:00 - 2260 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Albany về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Albany.
 
Cơ quan có thẩm quyền
Văn phòng về Chống bán phá giá 
-          Văn phòng về Chống bán phá giá trực thuộc Bộ Thương mại Albany, bao gồm cơ quan điều tra và cơ quan ra quyết định về chống bán phá giá.
-          Quyết định về chống bán phá giá sẽ do Uỷ ban về chống bán phá giá (bao gồm 07 thành viên, nhiệm kỳ 6 năm) ban hành.
 
Thời hạn
-          Quyết định khởi xướng điều tra: 60 ngày (có thể gia hạn đến 120 ngày) kể từ ngày có đơn kiện
-          Trả lời bảng hỏi: 40 ngày kể từ ngày bảng hỏi được gửi đi
-          Công bố căn cứ ra quyết định: 30 ngày trước khi ra kết luận cuối cùng (các bên bình luận)
-          Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày và không kéo dài quá 6 tháng từ ngày khởi xướng điều tra
-          Kết thúc điều tra: 18 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra
 
Những điểm cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-          Sự tham gia của đại diện người tiêu dùng và ngành sản xuất liên quan: Các ngành sản xuất nội địa Albany sử dụng nguyên liệu đầu vào là hàng hoá đang bị kiện chống bán phá giá và đại diện người tiêu dùng (nếu hàng hoá bị kiện được bán lẻ đến tay người tiêu dùng) có quyền cung cấp các thông tin liên quan đến việc điều tra (bằng văn bản hoặc trình bày tại các phiên điều trần), đặc biệt là các thông tin về “lợi ích của Cộng hoà Albany” có liên quan mật thiết đến việc áp thuế chống bán phá giá
-          Rút đơn kiện: Đơn kiện của ngành sản xuất nội địa có thể được rút lại vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình điều tra (trước hoặc trong khi điều tra), trừ khi việc chấm dứt điều tra là trái với lợi ích của Albany
-          Lợi ích công cộng: Việc áp thuế chống bán phá giá (tạm thời hoặc chính thức) đều phải xem xét đến lợi ích của Albany
-          Quyền khiếu nại, khiếu kiện: Các bên liên quan đều có quyền khiếu nại yêu cầu Văn phòng chống bán phá giá xem xét lại các quyết định của mình. Trường hợp các bên liên quan cho rằng yêu cầu của mình không được thực hiện thoả đáng thì có thể khởi kiện ra toà án theo thủ tục tố tụng dân sự.
-          Rà soát lại:
+ Rà soát do thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát hoàn trả thuế
+ Rà soát hoàng hôn
 
Thông tin:
-          Mỗi vụ kiện sẽ có một hồ sơ thông tin riêng trong đó đăng tải tất cả các thông tin về vụ kiện (bao gồm cả bằng chứng, lập luận của các bên). Hồ sơ do Văn phòng về Chống bán phá giá lập và lưu giữ, mọi đối tượng đều có thể tiếp cận và sao chụp các thông tin này.
-          Thông báo về kết luận cuối cùng được đăng trên Công báo và/hoặc báo hàng ngày trước ít nhất 30 ngày; nếu các bên có yêu cầu trong vòng 15 ngày sau khi đăng thông báo về kết luận cuối cùng, cơ quan điều tra phải tiến hành gặp bên liên quan (họp riêng) để giải thích về phương pháp tính toán mức thuế chống bán phá giá
Tải tài liệu
AD Act - Albany.doc 76 KB
Quảng cáo sản phẩm