Các biện pháp kiểm dịch động thực vật

10/06/2008 12:00 - 2969 lượt xem

Biện pháp kiểm dịch động thực vật là gì? Tại sao WTO quy định về các biện pháp SPS? Các biện pháp SPS phải tuân thủ các nguyên tắc gì? Làm thế nào để biết một biện pháp SPS vượt quá mức cần thiết và vi phạm WTO? Làm thế nào để tiếp cận các thông tin về biện pháp SPS của các nước? Ở Việt Nam, thông tin về các biện pháp SPS áp dụng cho hàng hoá có thể tìm thấy ở đâu? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong cuốn booklet "Các biện pháp kiểm dịch động thực vật" dưới đây. 

Vui lòng tải file đính kèm 
dưới đây
 
Tải tài liệu
201902131019450317vesinhvakiemdichpdf
Quảng cáo sản phẩm