Giải quyết tranh chấp số DS304

07/01/2015 12:00 - 2371 lượt xem

Ấn Độ — Những biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xác định nhập khẩu từ Cộng đồng châu Âu

Tiêu đề

 

Nguyên đơn

EC

Bị đơn

Ấn Độ

Các bên thứ ba

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3.1, 3.2, 3.5, 6.8, 6.9, 12.2; GATT 1994: Điều VI: 1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

08 tháng 12 năm 2003.

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết khiếu nại

Do Cộng đồng châu Âu khởi kiện.

Ngày 8 tháng 12 năm 2003, Cộng đồng châu Âu đã yêu cầu tham vấn với Ấn Độ liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá đối với 27 sản phẩm nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng đồng châu Âu hay các nước thành viên Cộng đồng châu Âu.

Theo Cộng đồng châu Âu, Ấn Độ vi phạm các nghĩa vụ theo cam kết WTO trong:

•             việc xác định ảnh hưởng của hàng nhập khẩu phá giá đối với giá cả dường như không được dựa trên chứng cứ tích cực và sự kiểm tra khách quan;

•             Cơ quan điều tra của Ấn Độ đã không chứng minh được rằng hàng nhập khẩu phá giá đã gây thiệt hại, và đã không kiểm tra các yếu tố đã biết khác và đảm bảo rằng thiệt hại gây ra bởi những yếu tố khác đó không do phá giá;

•             Cơ quan điều tra Ấn Độ đã không thông báo một cách thích hợp cho các bên quan tâm về các tình tiết thực tế liên quan quan trọng được xem xét làm cơ sở cho quyết định có áp dụng những biện pháp chống bán phá giá, và đã không đưa ra cho các bên khoảng thời gian đủ để tự bảo vệ quyền lợi;

•             Cơ quan điều tra Ấn Độ đã không thông báo một cách thích hợp cho các bên liên quan lý do Ấn Độ không chấp nhận bằng chứng hay thông tin do các bên này đệ trình trong quá trình điều tra;

•             Cơ quan điều tra Ấn Độ đã không đảm bảo được độ chính xác của thông tin do các bên quan tâm và đặc biệt là ngành sản xuất trong nước cung cấp;

•             Bản thông báo công khai về kết luận của cuộc điều tra này đã không có những thông tin liên quan đến tình tiết thực tế, luật và lý do dẫn đến việc áp đặt những biện pháp chống bán phá giá.

Cộng đồng châu Âu cho rằng những biện pháp này của Ấn Độ là không nhất quán với: Điều VI:1 của GATT 1994; các Điều 1, 3.1, 3.2, 3.5, 6.6, 6.8 (bao gồm Phụ lục II), 6.9 và 12.2 của Hiệp định Chống bán phá giá. Ngày 19 tháng 12 năm 2003, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Bắc đã yêu cầu tham gia tham vấn. Ngày 22 tháng 01 năm 2004, Ấn Độ chấp nhận tất cả những yêu cầu này.

 

Quảng cáo sản phẩm