Giải quyết tranh chấp số DS383

24/06/2014 12:00 - 1683 lượt xem

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với túi nhựa đựng hàng bán lẻ của Thái Lan

Nguyên đơn:

Thái Lan

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

Achentina; EU; Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)
 

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  2.4.2
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

26/11/2008

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

22/01/2010


Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 21/09/2010

Tham vấn

Ngày 26/11/2008, Thái Lan yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến việc sử dụng phương pháp tính thuế chống bán phá giá Zeroing (quy về 0 các biên độ phá giá âm) của Hoa Kỳ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với túi nhựa đựng hàng bán lẻ nhập khẩu từ Thái lan (Polyethylene Retail Carrier Bags). Cụ thể là việc sử dụng Zeroing để tính toán biên độ phá giá bình quân gia quyền trong Kết luận cuối cùng và Sửa đổi Kết luận cuối cùng của vụ điều tra nói trên. Thái Lan cho rằng việc sử dụng Zeroing đã tạo ra những biên độ phá giá dương giả tạo (mà nếu không sử dụng sẽ cho kết quả không có phá giá hoặc biên độ phá giá tối thiếu), hoặc thổi phồng biện độ phá giá lên quá cao. Do đó, Thái Lan cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Điều VI của GATT 1994, và Điều 2.4.2 của Hiệp định ADA.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, do đó ngày 09/03/2009, Thái Lan yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp cho vụ việc này. Tại cuộc họp ngày 20/03/2010, DSB đã thành lập Ban Hội thẩm. Achentina, EC, Nhật Bản, Đài Loan và sau đó là Hàn Quốc yêu cầu tham gia vào vụ kiện với tư cách các bên thứ ba. Đến ngày 20/08/2009, thành phần của Ban Hội thẩm được xác định.

Ngày 22/01/2010, Ban Hội thẩm hoàn thành Báo cáo và gửi tới tất cả các thành viên WTO. Trong đó, Ban Hội thẩm kết luận việc Hoa Kỳ sử dụng phương pháp Zeroing trong Kết luận cuối cùng, đã sửa đổi, và trong Chỉ thị xác định biên độ phá giá cho các nhà xuất khẩu được điều tra riêng của Thái Lan (các nhà xuất khẩu được xác định biên độ phá giá không dựa trên thông tin sẵn có bất lợi) đã vi phạm câu đầu tiên trong Điều 2.4.2 của Hiệp định ADA.

Do đó, Ban Hội thẩm khuyến nghị DSB yêu cầu Hoa Kỳ sửa đổi các biện pháp của mình cho phù hợp với các nghĩa vụ của nước này theo Hiệp định nói trên.

Ngày 18/02/2010, DSB đã thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.

Thực thi

Tại cuộc họp ngày 19/03/2010, Hoa Kỳ thông báo với DSB ý định thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB trong vụ kiện này nhưng cần một khoản thời gian hợp lý để thực hiện.

Ngày 31/03/2010, Thái Lan và Hoa Kỳ thông báo với DSB rằng họ đã đạt được thỏa thuận về khoản thời gian hợp lý là 6 tháng, hết hạn vào ngày 18/08/2010. Tại cuộc họp DSB ngày 31/08/2010, Hoa Kỳ thông báo đã thực hiện phán quyết và khuyến nghị của DSB. Thái Lan sẽ tiếp tục giám sát việc thực thi khuyến nghị này nhằm đảm bảo đầy đủ lợi ích cho các doanh nghiệp nước này theo phán quyết.

Quảng cáo sản phẩm