Giải quyết tranh chấp số DS454

31/12/2013 12:00 - 1914 lượt xem

TrungQuốc – Các biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá lên Ống thép đúc không gỉ chấtlượng cao (“HP – SSST”) từ Nhật Bản

Nguyên đơn:  

Nhật Bản

Bị đơn:   

Trung Quốc

Các bên thứ ba:  

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) 

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994) Điều .1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5.1,6.8, 6.9, 7.4, 12.2, 12.2.2, Phụ lục II

GATT 1994: Điều VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn  

20/12/2012

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thamvấn

Do Nhật Bản khởi kiện.

Ngày 20/12/2012, Nhật Bản yêu cầu tham vấn với Trung Quốcvề việc Trung Quốc áp đặt thuế chống bán phá giá lên sản phẩm ống thép đúckhông gỉ chất lượng cao (“HP-SSST”) nhập khẩu từ Nhật Bản theo Thông báo số 21[2012] và Thông báo số 72 [2012] của Bộ Thương mại Trung Quốc, bao gồm tất cảcác phụ lục và các sửa đổi của nó.

Nhật Bản cho rằng các biện pháp này trái với các Điều 1,3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 7.4, 12.2 và 12.2.2 của Hiệpđịnh ADA; và Điều VI của GATT 1994.

Ngày 15/01/2013, Liên minh châu Âu yêu cầu được tham giatham vấn. Sau đó, Trung Quốc thông báo với Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB vềviệc Trung Quốc chấp nhận đề nghị tham gia tham vấn của Liên minh châu Âu. Ngày11/04/2013, Nhật Bản đề nghị thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày24/04/2013, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Quảng cáo sản phẩm