Mehico

12/08/2008 12:00 - 2547 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Mexico về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Mexico.

Các thời hạn điều tra

-         Quyết định khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khởi xướng

-         Thời hạn cung cấp thông tin: 30 ngày kể từ ngày có thông báo khởi xướng điều tra.

-         Kết luận sơ bộ: 130 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Kết luận cuối cùng: 260 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Quyết định rà soát: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu rà soát.

-         Thời hạn rà soát: 260 ngày kể từ ngày tiền hành rà soát.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Một khi mức thuế đối kháng cuối cùng đã được quyết định, các bên liên quan có thể yêu cầu cơ quan điều tra quyết định liệu một sản phẩm có là đối tượng chịu mức thuế trên không. Trong trường hợp này, cơ quan điều tra se cung cấp cho bên liên quan trên câu trả lời phù hợp với thủ tục đặt ra trong quy định này. Câu trả lời sẽ được coi như là quyết định cuối cùng và sẽ được công bố trên Công báo liên bang.

-         Mức thuế đối kháng có thể ít hơn biên độ chênh lệch giá hoặc nhiều hơn mức trợ cấp miễn là làm sao có thể hạn chế nhập khẩu mặt hàng được trợ cấp không công bằng.

-         Nếu các bên yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền có thể tổ chức các cuộc họp thông tin kỹ thuật nhằm giải thích phương pháp được sử dụng để tính toán mức trợ cấp cũng như là thiệt hại hay đe dọa thiệt hại và các lập luận liên quan đến mối quan hệ nhân quả.

Thông tin

-         Các bên liên quan có thể tìm thấy cái thông tin cần thiết trên tờ Công báo liên bang của Mexico.

Tải tài liệu
Mexico
Quảng cáo sản phẩm