Thái Lan

12/08/2008 12:00 - 1638 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Thái Lan về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO) nhưng nói chung khá sơ sài. Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Thái Lan.

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban về Phá giá và Trợ cấp (bao gồm Bộ trưởng Thương mại, Thư ký thường trực của: Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Ngông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ Công nghiệp, Vụ đầu tư, Tổng giám đốc của: Vụ Ngoại thương, Vụ Thương mại trong nước, Vụ Kinh tế kinh doanh, một cán bộ chỉ định của Văn phòng Ban Bảo vệ khách hàng và 6 chuyên gia được chỉ định bởi Nội các): thụ lý chính thức đơn kiện, quyết định khởi xướng điều tra, ra các quyết định trên cơ sở kết luận điều tra của Vụ Ngoại thương

- Vụ Ngoại thương tiếp nhận đơn kiện, xem xét yêu cầu nguyên đơn hoàn thiện (nếu có) và chuyển đơn kiện đến Uỷ ban ; tiến hành điều tra trợ cấp và thiệt hại; chấp nhận cam kết giá (sau đó phải được Uỷ ban phê chuẩn)

Các thời hạn điều tra

- Thời hạn áp dụng các biện pháp tạm thời: không quá 4 tháng, có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng.

- Thời hạn điều tra: 1 năm, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Việc áp dụng các biện pháp chống trợ cấp có tính đến lợi ích người tiêu dùng và cộng đồng.

 
Tải tài liệu
Thailand
Quảng cáo sản phẩm