Thép dây, thép cuộn - Việt Nam điều tra áp dụng bp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (AC01.SG04)

01/08/2018 12:00 - 18277 lượt xem

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đầu tiên mà Việt Nam tiến hành. Vụ kiện này dựa trên nghi ngờ có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại từ vụ kiện gốc có mã vụ việc là SG04, sau khi Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam  

1. Một số thông tin chính của vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: là các sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 và 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/ vùng lãnh thổ khác nhau.

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phẩn Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Thời hạn điều tra: 6 tháng

2. Kết luận cuối cùng

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

 Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9% kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020 (nếu biện pháp tự vệ ban đầu không gia hạn).

3. Gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM
 

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 (vụ việc AC01.SG04) (Quyết định 920).

 

Thời gian có hiệu lực Mức thuế
22/3/2020 - 21/3/2021 9,4%
22/3/2021 - 21/3/2022 7,9%
22/3/2022 - 21/3/2023 6,4%
Từ 22/3/2023 trở đi 0% (nếu không gia hạn)

 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục PVTM đã có Thông báo số 19/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp PVTM các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, cụ thể:
 

STT Tên Doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số QĐ Lượng cấp miễn trừ năm 2021 (tấn)
Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04
1 Công ty CP tập đoàn Kim Tín 3273/QĐ-BCT 2.842
2 Công Ty CP Kim Tín Hưng Yên 3274/QĐ-BCT 1.752
3 Công ty CP que hàn điện Việt Đức 356/QĐ-BCT 3.631
4 Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam 355/QĐ-BCT 1.218
Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04
5 Công ty CP tập đoàn Kim Tín 3271/QĐ-BCT 602
6 Công ty CP Kim Tín Hưng Yên 3272/QĐ-BCT 200
7 Công ty TNHH cơ khí Kao Meng (Việt Nam) 3268/QĐ-BCT 179
8 Công ty CP thép chính xác Sunway 3269/QĐ-BCT 363
9 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc 3270/QĐ-BCT 1.174
10 Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam 354/QĐ-BCT 8.342
11 Công ty TNHH thép Vĩnh Thành 357/QĐ-BCT 1.645

 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục PVTM đã có Thông báo số 18/TB-PVTM ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp PVTM các vụ việc nêu trên.

 

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 07 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại cho năm 2021 và 2022, cụ thể:

 

STT Tên Doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số QĐ Lượng cấp miễn trừ năm 2021 (tấn)
Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04
1 Công ty TNHH Chia Chen (2021) 2678/QĐ-BCT 129
2 Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam (2022) 2679/QĐ-BCT 1.218
Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04
3 Công ty CP thép chính xác Sunway (2022) 2675/QĐ-BCT 575
4 Công ty CP thép chính xác Sunway (bổ sung năm 2021) 2674/QĐ-BCT 147
5 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (2022) 2670/QĐ-BCT 1.085
6 Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam (2022) 2677/QĐ-BCT 11.310
7 Công ty TNHH CN Chia Chen (2021) 2676/QĐ-BCT 119

 

Hồ sơ vụ việc có trong các Tệp đính kèm dưới đây:

Thời gian Sự kiện
26/07/2018 Khởi xướng điều tra (Quyết định 2622/QĐ-BCT)
17/01/2019 Tổ chức phiên tham vấn công khai
25/01/2019 Gia hạn thời gian điều tra (Quyết định 171/QĐ-BCT)
13/05/2019 Ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCTvề việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh 
17/05/2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được
29/05/2019 Ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho công ty Daeho
19/06/2019 Ban hành Quyết định 1727/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Lâm Viễn Vĩnh Phúc
Ban hành Quyết định 1728/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Vĩnh Thành
16/08/2019 Ban hành Quyết định 2540/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Sunway
20/3/2020 Ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM
Tải tài liệu
1.1 Quyet dinh khoi xuong dieu tra AC01
1.2 Thong bao khoi xuong dieu tra AC01
2 Quyet dinh 1230 ap dung chong lan tranh AC01
3.1 Quyet dinh1483 mien tru Daeho
3.2. Quyet dinh 1727 mien tru Lâm Viễn Vĩnh Phúc
3.3. Quyet dinh 1728 mien tru Vĩnh Thành
3.4. Quyet dinh 2540 mien tru Sunway
4. Gia han bien phap chong lan tranh bien phap PVTM
QD 2678 Chia Chen SG04 2021
QD 2679 Dai Tay Duong SG04 2022
QD 2675 Sunway AC01SG04 2022
QD 2674 Sunway AC01SG04 bo sung 2021
QD 2670 Lam Vien AC01SG04 2022
QD 2677 Daeho AC01SG04 2022
QD 2676 Chia Chen AC01SG04 2021
Quảng cáo sản phẩm