Xác định trị giá tính thuế hải quan

21/07/2008 12:00 - 3616 lượt xem

   Booklet này giới thiệu Hiệp định về xác định trị giá tính thuế hải quan của WTO nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131017104018thuehaiquanpdf
Quảng cáo sản phẩm