Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/05/2008 12:00 - 3831 lượt xem

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

GATS – Tên viết tắt của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services) là một Hiệp định thuộc hệ thống WTO, ra đời năm 1995, quy định các nguyên tắc về thương mại dịch vụ.

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
2019021310173961110-gatspdf
Quảng cáo sản phẩm