Bình Luận

Tác giả: Chad P. Bown, Viện Brookings và Đại học Brandeis Tóm tắtChống bán phá giá và các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng liên quan là các công cụ chính sách phổ biến nhất được nhiều trong số các quốc gia nhập khẩu lớn nhất trong hệ thống Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sử...

Tác giả: Andrew D Mitchell, giảng viên khoa Luật, trường đại học Melbourne.Giới thiệuNguyên tắc thiện chí có nhiều yêu cầu mang tính quy chuẩn và hầu hết các nhà bình luận đều thừa nhận rằng nguyên tắc này có vai trò trong tất cả các hệ thống pháp luật. Nghĩa thông thường của thiện chí là “sự thành thực về...

Một thành công quan trọng của vòng đàm phán Uruguay về Hiệp ước Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) là việc đưa ra các quy tắc quốc tế mới về điều tra "bán phá giá", hay là bán rẻ hơn so với giá trị “đúng”.

Bài báo này nghiên cứu mối quan hệ giữa các thủ tục chống bán phá giá và những nhân tố kinh tế vĩ mô ở Mỹ và EU. Trong khi những nghiên cứu gần đây xem xét tác động của tăng trưởng kinh tế trong nước và tỷ giá hối đoái lên những đơn kiện chống bán phá giá thì bài báo này mở rộng các nghiên cứu đó bằng việc sử dụng những số liệu hàng quý và mở rộng các dấu hiệu kinh tế vĩ mô bao gồm cả tỉ lệ thâm nhập nhập khẩu.

Nghiên cứu tập trung xem xét các nguyên tắc, thiết chế và thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ GATT/WTO có thể ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của các quốc gia trong các vụ kiện chống bán phá giá theo pháp luật nội địa. Theo tác giả, các quy định của GATT/WTO còn quá nhiều điểm có thể tạo dư địa cho các quốc gia lạm dụng biện pháp chống bán phá giá.

Các công ty Mỹ bị ảnh hưởng bởi hàng hoá nhập khẩu cạnh tranh không công bằng có rất nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này, trong đó có biện pháp áp thuế chống bán phá giá. 

Báo cáo do Văn phòng Ngân sách Nghị viện Hoa Kỳ thực hiện với mục tiêu phân tích các số liệu thực tế về chống bán phá giá của Hoa Kỳ và thế giới để từ đó đưa ra đề xuất phục vụ các tranh luận tại Nghị viện Hoa Kỳ về việc sửa đối pháp luật chống bán phá giá.

 

Từ lâu người ta đã biết, về lý mặt thuyết, chính sách thương mại của một quốc gia lớn có thể tác động trực tiếp đến phúc lợi xã hội của quốc gia đó và của cả các quốc gia khác thông qua việc tác động lên giá cả hàng hoá thế giới.

1...11121314151617181920...21
Quảng cáo sản phẩm