Các cơ quan nào của Ấn Độ có thẩm quyền liên quan đến phòng vệ thương mại?

26/08/2022 05:27 - 15 lượt xem

Những cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng vệ thương mại của Ấn Độ là những cơ quan thực hiện việc điều tra, ra quyết định về các biện pháp phòng vệ thương mại, thực thi và giải quyết các khiếu kiện liên quan đến các quyết định về phòng vệ thương mại…, cụ thể:

Tổng vụ Phòng vệ thương mại (Directorate General of Trade Remedies): chịu trách nhiệm

+ Ra các quyết đinh:

  • Khởi xướng điều tra
  • Ban hành biện pháp tạm thời
  • Đề xuất biện pháp chính thức
  • Chấm dứt điều tra

+ Tổ chức điều tra phòng vệ thương mại

+ Đề xuất

Quảng cáo sản phẩm