Những điều chỉnh đối với giá thông thường theo qui định của Hoa Kỳ?

23/12/2022 04:28 - 6 lượt xem

Trước khi tính toán biên độ phá giá, DOC phải tiến hành một số điều chỉnh sau đối với giá TT mà mình đã xác định:


-    Điều chỉnh do có khác biệt về chủng loại giữa sản phẩm bị điều tra và sản phẩm nước ngoài tương tự (ví dụ khi không tìm được sản phẩm tương tự trên thị trường nước xuất khẩu giống hệt với sản phẩm bị điều tra tại Hoa Kỳ);


-    Điều chỉnh do có sự khác biệt về điều kiện bán hàng (ví dụ: nếu thời hạn thanh toán tiền áp dụng cho khách hàng tại thị trường nước xuất khẩu ngắn hơn thời hạn áp dụng cho khách hàng tại Hoa Kỳ; khác biệt về các hình thức hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ, quảng cáo...);


-    Điều chỉnh do có sự khác biệt về cấp độ bán hàng (ví dụ trong thị trường nội địa, SPTT được bán buôn và bán lẻ nhưng tại Hoa Kỳ thì sản phẩm chỉ được bán buôn);


-    Điều chỉnh do có sự khác biệt về số lượng hàng bán ra (DOC chỉ thực hiện điều chỉnh này nếu bị đơn có thể chứng minh được những khác biệt về số lượng này có thể tạo ra sự chênh lệch giá)


-    Điều chỉnh liên quan đến các khoản tín dụng (do có sự chênh lệch về thời gian giữa ngày gửi hàng và ngày được thanh toán tiền hàng).


Tuy nhiên, pháp luật Hoa Kỳ không qui định cụ thể cách thức điều chỉnh khi có các khác biệt nói trên. Vì vậy, DOC có thể tuỳ nghi điều chỉnh các yếu tố này (và do đó có nhiều khả năng đi đến kết quả bất lợi cho nhà sản xuất, xuất khẩu).


Giá TT sau khi được điều chỉnh vì các lý do như trên sẽ được DOC cộng thêm các chi phí bao bì, đóng gói và các chi phí khác có liên quan để hàng hóa được đặt trong tình trạng đóng gói hoàn hảo sẵn sàng cho vận chuyển sang Hoa Kỳ.


Ngược lại, DOC sẽ trừ đi các chi phí sau đây (nếu đã được gộp vào giá của sản phẩm tương tự bán cho người mua tại thị trường nội địa nước xuất khẩu liên quan):


-    Chi phí bao bì, đóng gói và các chi phí khác liên quan để hàng hóa được đặt trong tình trạng đóng gói hoàn hảo sẵn sàng cho việc vận chuyển đến nơi giao hàng cho người mua (trên thị trường nội địa nước XK hoặc người mua của một nước thứ ba);


-    Chi phí vận chuyển hàng hóa từ nơi tập kết hàng đến nơi giao hàng cho người mua;


-    Các loại thuế đánh vào sản phẩm tương tự hoặc đánh vào các bộ phận cấu thành của sản phẩm nhưng đã được truy lĩnh hoặc được miễn trừ;


Điểm đáng lưu ý là để DOC thực hiện các điều chỉnh này, các bên bị đơn không chỉ có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ mà còn phải đưa ra những lập luận chứng minh sự cần thiết phải tiến hành các điều chỉnh này. 


Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm