Bình Luận

Kể từ khi WTO được thành lập vào năm 1995 cho đến nay, “phá giá” đã trở thành nguyên nhân chính của các vụ tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên.

Kể từ năm 1995, ngày càng có nhiều các quốc gia đang phát triển áp dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Phương pháp đặc biệt do DOC áp dụng để tính toán thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc và các nền kinh tế phi thị trường khác có hai điểm khác biệt chính so với phương pháp thông thường (áp dụng với các nền kinh tế thị trường).

Luật pháp của Mỹ về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng nói chung, thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng nói riêng cũng như điều khoản 201 về biện pháp tự vệ thường vẫn luôn được coi là những hỗ trợ chính trị trong nước cho nền kinh tế trong quá trình tự do...

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về chống bán phá giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp cho Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam những phân tích về các khía cạnh khác nhau của các đề xuất sửa đổi Hiệp định chống bán phá...

Tác giá: TS Nguyễn Thị Thu Trang
Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) chính thức ra đời kể từ ngày 1/1/1995 là kết quả của Vòng đàm phán Urugoay (1986-1995) với tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1947). WTO được coi như một thành công đặc biệt trong sự phát triển thương mại và pháp lý cuỗi thế kỷ XX...

Foost PauwelynTóm tắtCho đến mãi gần đây, ban xử án của Tổ chức thương mại thế giới WTO vẫn chưa giải được bài toán liên quan đến các nước thành viên WTO đồng thời tham gia vào các hiệp định thương mại khu vực (như NAFTA hoặc MERCONSUR) nên thực hiện điều tra tự vệ và áp dụng tự vệ theo...

1...11121314151617181920...21
Quảng cáo sản phẩm