Chống Bán Phá Giá

Nước tương tự Nước thay thế (Analogue country)/(Surrogate country)
Nước tương tự Nước thay thế (Analogue country)/(Surrogate country)

28/09/2009

Nước tương tự theo cách dùng của EU hay Nước thay thế theo cách dùng của Mỹ là nước thứ ba có nền kinh tế thị trường được dùng để xác định giá thông thường của sản phẩm điều tra trong các vụ kiện mà nước xuất khẩu có nền kinh tế phi thị trường (non-economic market). Trong các trường hợp...
Thời hạn điều tra (Time-limit for investigation)
Thời hạn điều tra (Time-limit for investigation)

09/12/2008

Thời hạn điều tra là khoảng thời gian mà việc điều tra chống bán phá giá phải được kết thúc trước khi hết khoảng thời gian đó. Thông thường thời hạn điều tra chống bán phá giá là 12 tháng và trong mọi trường hợp không được kéo dài quá 18 tháng.
Thông tin mật (Confidential Information)
Thông tin mật (Confidential Information)

24/09/2008

Thông tin mật là thông tin mà bản thân nó có tính bảo mật (thông tin mà khi công bố sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho đối thủ hoặc ảnh hưởng xấu đến người cung cấp/giữ thông tin) hoặc thông tin mà bên liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra dưới dạng thông tin mật.
Biện pháp tạm thời (Provisional Measures)
Biện pháp tạm thời (Provisional Measures)

24/09/2008

Biện pháp tạm thời là biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện bị điều tra trước khi có kết luận cuối cùng về vụ việc. Biện pháp này thường được thực hiện khi vụ điều tra có kết luận sơ bộ cho rằng có việc bán phá giá gây thiệt hại.
Điều kiện thương mại bình thường (Sales in ordinary course of trade)
Điều kiện thương mại bình thường (Sales in ordinary course of trade)

24/09/2008

Bán hàng trong điều kiện thương mại bình thường là một trong các điều kiện để có thể tính giá thông thường theo giá bán sản phẩm tại thị trường nội địa nước xuất khẩu (cách tính chuẩn và công bằng nhất). Không có định nghĩa cụ thể về điều kiện thương mại bình thường nhưng Bán hàng lỗ vốn là...
Hồi tố (Retrospective Measures)
Hồi tố (Retrospective Measures)

24/09/2008

Hồi tố là việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bị điều tra nhập khẩu vào nước nhập khẩu trong khoảng thời gian trước khi có quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá chính thức (nếu không hồi tố thì việc áp thuế chỉ có hiệu lực đối với hàng nhập khẩu kể từ...
Biên độ phá giá/Biên phá giá (Dumping Margin)
Biên độ phá giá/Biên phá giá (Dumping Margin)

24/09/2008

Biên độ phá giá là mức độ chênh lệch giữa giá thông thường và giá xuất khẩu (tính trên giá xuất khẩu), theo công thức “Biên độ phá giá = (Giá thông thường – Giá xuất khẩu)/Giá xuất khẩu”. Giá thông thường càng cao hơn giá xuất khẩu thì biên độ phá giá càng lớn.
Rà soát hoàn trả thuế/Rà soát hành chính (Refunding Review/Administrative Review)
Rà soát hoàn trả thuế/Rà soát hành chính (Refunding Review/Administrative Review)

24/09/2008

Rà soát hoàn trả thuế (hay còn gọi là “Rà soát hành chính” theo pháp luật Hoa Kỳ) là hình thức rà soát để xác định chính xác biên độ phá giá thực tế của hàng hoá trong khoảng thời gian từ khi có quyết định áp thuế chính thức (hoặc kể từ khi có kết quả rà soát liền trước)...
123456
Quảng cáo sản phẩm